HP DeskJet 9300 user manual download (Page 44 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 53
6-1
FIWW
6
Asiakastuki
Edellisessä luvussa on annettu tietoja tavallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Jos kirjoitin ei
toimi oikein ja tämän oppaan vianmääritysehdotukset eivät ratkaise ongelmaa, hae apua
jostakin seuraavista tukipalveluista.
Toolbox
Tämän ohjelman
Vianmääritys
-välilehdessä on vaiheittaisia ratkaisuja tavallisiin
tulostusongelmiin. Sinun pitäisi pystyä ratkaisemaan useimmat tulostusongelmat näiden
ratkaisujen avulla. Voit suorittaa ohjelman kaksoisnapsauttamalla Toolboxin kuvaketta
työpöydällä tai ohjelmaryhmässä.
hp instant support
Web-pohjaisen hp instant support -työkalun avulla saat käyttöösi tuotekohtaisia palveluita,
vianmääritysvihjeitä sekä tietoja kirjoittimen musteen- ja materiaalinkäytöstä. hp instant
support -palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
Voit käyttää hp instant support -palvelua valitsemalla hp instant support -vaihtoehdon Toolbox
Information -välilehdeltä.
Web
Hae viimeisintä kirjoitinohjelmistoa, tuotteita, käyttöjärjestelmiä ja tukea koskevat tiedot
web-sivuiltamme
.
HP:n puhelintuki
Takuuaikana voit pyytää apua HP asiakastukikeskuksesta. Puhelinnumerot löytyvät
tukioppaasta, joka toimitettiin kirjoittimen mukana pakkauslaatikkoon pakattuna.
Täytä seuraavat tiedot ennen soittamista, jotta voit antaa tarvittavat tiedot
asiakastukikeskuksen edustajalle:
1
Tulosta kirjoittimen diagnostiikkasivu (lisätietoja on kohdassa
“Diagnostiikkasivun
tulostus”
). Jos kirjoittimella ei voi tulostaa, varaudu silti antamaan seuraavat tiedot:
a
malli- ja sarjanumero (katso kirjoittimen takaosaa), esimerkki: C8136A ja SG1881119P
b
kirjoitinmalli, esimerkki: HP Deskjet 9300, HP Business Inkjet 2600
2
Tarkista tietokoneen käyttöjärjestelmä. Esimerkki: Windows 98 SE.
3
Jos kirjoitin on liitetty verkkoon, tarkista verkon käyttöjärjestelmä. Esimerkki:
Windows NT Server 4.0.
4
Selvitä tapa, jolla kirjoitin on liitetty järjestelmääsi. Esimerkki: rinnakkaisliitäntä, Universal
Serial Bus (USB) -liitäntä tai verkko.
5
Selvitä kirjoitinohjelmiston kirjoitinohjain- ja versiotiedot. Esimerkki:
HP Deskjet 9300 PCL 3, versio 1.0.
6
Jos ongelmat liittyvät tulostukseen tietystä sovellusohjelmasta, selvitä kyseisen
sovellusohjelman versiotiedot.
Toolbox on käytettävissä vain silloin, kun kirjoitinohjain on asennettu
Setup.exe-ohjelman kautta.
hp instant support -web-sivut luodaan dynaamisesti. Älä tallenna sivuja kirjanmerkiksi,
vaan siirry sivuille aina Toolboxin kautta.
Sample
This manual is suitable for devices