HP DeskJet 9300 user manual download (Page 43 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 53
FIWW
5-14
Mallisivun tulostus
Mallisivun tulostaminen kirjoittimen ollessa irti PC-tietokoneesta selvittää kirjoittimen
asetuksien virheettömyyden.
1
Katkaise kirjoittimen virta, odota muutama sekunti ja kytke kirjoitin uudelleen päälle
painamalla
V
IRTA
-painiketta.
2
Paina ja pidä alaspainettuna
J
ATKA
-painiketta kunnes Jatka-valo alkaa vilkkua. Kirjoitin
tulostaa mallisivun.
Diagnostiikkasivun tulostus
Tästä sivusta on hyötyä HP:n tekniselle tuelle, mikäli sinulla on kirjoittimeen liittyviä ongelmia.
1
Kytke kirjoittimeen virta.
2
Pidä kirjoittimen
V
IRTA
-painiketta alaspainettuna ja paina kirjoittimen
J
ATKA
-painiketta
neljä kertaa ja vapauta sitten
V
IRTA
-painike.
3
Kirjoittimen pitäisi nyt tulostaa diagnostiikkasivu. Jos kirjoitin ei tulosta diagnostiikkasivua,
kirjoittimessa on jokin vika. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun (lisätietoja on kohdassa
“Asiakastuki”
).
Tulostustyön peruuttaminen
Voit peruuttaa tulostustyön kahdella eri tavalla:
±
Paina kirjoittimen etupaneelin
P
ERUUTA
-painiketta. Tulostustyö keskeytyy välittömästi.
tai
±
Voit peruuttaa tulostustöitä myös tulostusjonosta. Lisätietoja Windowsin ja Macintoshin
online-ohjeissa.
Musta mustekasetti
alhainen mustetaso
Mustan mustekasetin
mustetaso on alhainen.
Musta mustekasetti on ehkä syytä
vaihtaa HP 516
45
Series -tyyppiseen
kasettiin.
Mustekasetit OK
Mustekasetit ovat
toimintakuntoisia.
Ei ongelmia.
Jos nuoli osoittaa kohtaa
...
se tarkoittaa, että ...
Ongelma ratkaisemiseksi, ...
Voit poistaa kirjoittimen parhaillaan käsittelemän tulostustyön painamalla
P
ERUUTA
-painiketta.
Tämä ei vaikuta jonossa oleviin muihin tulostustöihin.
Sample
This manual is suitable for devices