HP DeskJet 9300 user manual download (Page 42 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 53
5-13
FIWW
Kirjoitin ei tulosta kirjoitinporttien vaihdon jälkeen
±
Varmista, että käyttämäsi kaapeli on kytketty asianmukaisesti sekä tietokoneeseen että
kirjoittimeen.
±
Varmista, että kirjoitin on kytketty pois päältä vaihtaessasi kirjoitinporttia. Mikäli kirjoitin oli
päällä, kytke kirjoitin pois päältä, odota muutama sekunti ja kytke kirjoitin uudelleen päälle.
±
Tarkista, että portin asetukset vastaavat fyysistä liitäntää: Napsauta
Käynnistä
ja
Asetukset
ja napsauta sitten
Kirjoittimet
(Windows NT 4.0, 98, Me ja 2000)
tai
Kirjoittimet ja faksit
(Windows XP). Napsauta kirjoittimen kuvaketta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse
Ominaisuudet
. Napsauta
Yksityiskohdat
-välilehteä (Windows 98 ja Me) tai
Portit
-välilehteä (Windows NT 4.0,
2000 ja XP) ja tarkista portin asetukset.
±
Tulosta testisivu: Napsauta
Käynnistä
,
Asetukset
ja napsauta sitten
Kirjoittimet
(Windows NT 4.0, 98, Me ja 2000) tai
Kirjoittimet ja faksit
(Windows XP). Napsauta
kirjoittimen kuvaketta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse
Ominaisuudet
.
Napsauta
Yleistä
-välilehteä ja sitten
Tulosta testisivu
. Jos testisivu tulostuu, varmista,
että kirjoitin on valittu myös sen sovellusohjelman asetuksissa, josta yrität tulostaa.
Mustekasettiongelma
Kun avaat kirjoittimen yläsuojakannen, kasettikeinun keltainen nuoli kohdistuu osoittamaan
jotakin kirjoittimen takaosassa olevista kuvakkeista. Jos Mustekasettivalo vilkkuu,
avaa kirjoittimen yläsuojakansi ja noudata alla olevia ohjeita.
Älä kytke USB- ja rinnakkaiskaapeleita samanaikaisesti kirjoittimeen. Käytä vain yhtä
kirjoitinporttia kerrallaan.
Jos nuoli osoittaa kohtaa
...
se tarkoittaa, että ...
Ongelma ratkaisemiseksi, ...
Väreihin liittyvä ongelma
mustekasetti
Mustekasetti:
±
puuttuu
±
on väärin asennettu
±
on väärää tyyppiä
±
on viallinen
1
Asenna mustekasetti tarvittaessa.
2
Asenna mustekasetti, jos sitä ei ole
asennettu.
3
Jos ongelmaa ei voitu poistaa edellä
olevien ohjeiden avulla, tarkista,
että värillinen mustekasetti on
HP C65
78
Series -tyypin kasetti ja
että musta mustekasetti on
HP 516
45
Series -tyypin kasetti.
4
Jos ongelma ei poistu, vaihda
mustekasetti.
Ongelma liittyy mustaan
mustekasettiin
Värikasetti
alhainen mustetaso
Värikasetin mustetaso on
alhainen.
Värikasetti on ehkä syytä vaihtaa
HP C65
78
Series -tyyppiseen kasettiin.
Sample
This manual is suitable for devices