HP DeskJet 9300 user manual download (Page 41 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 53
FIWW
5-12
Kirjoitinohjelmiston poistaminen
Windows:
1
Käynnistä Windows ja varmista, että muita Windows-sovelluksia ei ole käynnissä.
2
Avaa Ohjauspaneeli.
3
Kaksoisnapsauta
Lisää/poista sovellus
-vaihtoehtoa.
4
Valitse
HP Deskjet 9300
.
5
Poista kirjoitinohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Macintosh:
1
Käynnistä tietokone uudelleen.
2
Asenna Starter CD tietokoneesi CD-ROM-asemaan ja kaksoisnapsauta työpöydällä
olevaa
CD-kuvaketta
.
3
Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
4
Kun asennusohjelman pääkeskusteluikkuna tulee näkyviin, valitse keskusteluikkunan
vasemmassa yläkulmassa sijaitsevan alasvetovalikon
Poista asennus
-vaihtoehto.
5
Poista kirjoitinohjelmisto noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
USB-asennus epäonnistui tai USB-portin kautta ei voi tulostaa
±
Jos asennus epäonnistui, poista ajurin asennus ja yritä suorittaa asennus uudelleen.
±
Tarkista, onko tietokoneesi varustettu USB-portilla ja onko tietokone määritetty
virheettömästi USB-portin käyttöä varten.
±
Tarkista, onko tietokoneesi kytketty päälle.
±
Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty tietokoneeseen ja kirjoittimeen asianmukaisesti.
±
Varmista, että kirjoittimen virta on kytketty.
±
Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen ja kirjoittimeen ja kytke sitten kirjoitin päälle. Varmista,
että Windows kykenee tunnistamaan kirjoittimen. Jos Windows tunnistaa kirjoittimen,
näkyviin tulee Found New Hardware -ohjattu asennusohjelma.
Sinulla on oltava verkon pääkäyttäjän oikeudet, jos aiot poistaa kirjoitinohjelmiston
Windows NT 4.0 -, Windows 2000 - tai Windows XP -käyttöjärjestelmästä.
Jos ohjelmistoa ei alunperin ole asennettu oikein, tai jos Ohjelmanpoistajaa ei löydy,
käynnistä erityinen pyyhintäapuohjelma (scrubber), joka löytyy Started CD -levyltä.
Windows 98 ja Windows Me: käytä scrub98.exe-ohjelmatiedostoa, joka löytyy
Windows\Utils\Scrubber\Win98_Me-hakemistosta. Windows 2000 ja Windows XP: käytä
scrub2k.exe-ohjelmatiedostoa, joka löytyy Windows\Utils\Scrubber\Win2K-hakemistosta.
Kun olet suorittanut edellä mainitun vaiheen, suorita asennus kokonaan uudelleen.
Jos et käynnistä tietokonetta uudelleen ennen ohjelmiston poistamista, Ohjelmanpoistaja
ei poista kaikkia tietokoneeseen asennettuja tiedostoja.
Sample
This manual is suitable for devices