HP DeskJet 9300 user manual download (Page 4 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 53
iv
FIWW
Vianmääritys
Virtaa ei voi kytkeä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Kirjoitin ei tulosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Paperinsyöttöön liittyvä ongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Paperit syöttyvät vinoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Paperi juuttuu kirjoittimen sisään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Tukosten estämisvihjeitä
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Tyhjä sivu tulostuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Huono tulostuslaatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Tuloste on haalea tai värit eivät ole kirkkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Värit valuvat ja sekoittuvat toisiinsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Muste tahraa sivun valkoisia (tyhjiä) osia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Muste ei täytä tekstiä tai kuvia kokonaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Tekstin reunat ovat epätasaiset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Sivulta puuttuu jotakin tai jotakin on väärin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Odottamattomat tulokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Teksti tai grafiikka on leikkautunut sivun reunoilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Teksti tai kuvat on sijoitettu väärin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Tulosteessa on merkityksettömiä merkkejä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Virheelliset tulostusfontit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Värit tulostuvat väärin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-9
Työn tulostaminen vie kauan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-9
Kirjoittimen valot vilkkuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10
Verkkotulostusongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11
Kirjoitinohjelmiston poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-12
USB-asennus epäonnistui tai USB-portin kautta ei voi tulostaa . . . . . . . . . . . . . . . . .5-12
Kirjoitin ei tulosta kirjoitinporttien vaihdon jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-13
Mustekasettiongelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-13
Mallisivun tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
Diagnostiikkasivun tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
Tulostustyön peruuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
Asiakastuki
Kirjoittimen tekniset tiedot
HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet
Lainsäädännön edellyttämät tiedot
Hewlett-Packardin rajoitettu takuu
Index
Sample
This manual is suitable for devices