HP DeskJet 9300 user manual download (Page 39 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 53
FIWW
5-10
Kirjoittimen valot vilkkuvat
Virtavalo vilkkuu tulostettaessa. Tämä on normaalia.
Virtavalo vilkkuu tahdissa 2:1 (päällä:pois) silloin, kun tulostustyötä peruutetaan.
Kun näet tämän ...
ongelman aiheuttaa todennäköisesti ...
Virtavalo päällä ja
Jatka-valo vilkkuu
±
Kirjoittimesta on paperi loppu
±
Paperi on poistettava
±
Väärä paperikoko tai -tyyppi
±
Kirjoitin ei enää vastaanota dataa
±
Kirjoitin odottaa, että sivulla oleva muste kuivuu ennen
seuraavan sivun tulostamista
±
Käsikäyttöinen kaksipuolinen tulostus odottaa käyttäjän
toimenpidettä
±
Väärä tulostusmateriaalikoko
Lisätietoja on kohdissa
“paperin lisääminen”
ja
“Tulostaminen
vakiokokoiselle paperille”
.
Virtavalo palaa ja
Mustekasetti-valo vilkkuu
±
Väärää mustekasetti
±
Väärä asennus
±
Mustekasetti on vahingoittunut tai käyttökelvoton
Tarkista mustekasetin pakkauksen tiedot ja varmista, että
mustekasetti on tarkoitettu kyseiseen kirjoittimeen. Lisätietoja
mustekasettien asennuksesta on kohdassa
“Mustekasettien
vaihtaminen”
.
Virta- ja
Mustekasettivalot palavat
±
Musteen määrä alhainen tai muste loppunut
Vaihda mustekasetit, joiden muste on vähissä tai loppunut,
ja yritä tulostusta uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
.
Virta- ja Jatka-
valot vilkkuvat
Mustekasetin liikkeet ovat mahdollisesti estyneet jonkin esteen
takia. Kytke kirjoitin pois päältä, avaa kirjoittimen yläsuojakansi
ja tarkista seuraavat asiat:
±
Poista kirjoittimen sisään mahdollisesti jääneet
pakkausmateriaalit.
±
Tarkista, onko kirjoittimen sisään mahdollisesti juuttunut
rypistyneitä papereita. Poista ylimääräiset paperit, ja poista
sitten ylimääräinen paperi myös telojen välistä. Lisätietoja on
kohdassa
“Paperi juuttuu kirjoittimen sisään”
.
Kun tukokset on poistettu, kytke kirjoitin pois päältä ja kytke
kirjoitin sitten jälleen päälle.
Jatka-valo vilkkuu
Paperitukos tai moottorin seisahtuminen. Lisätietoja on kohdassa
“Paperi juuttuu kirjoittimen sisään”
.
Sample
This manual is suitable for devices