HP DeskJet 9300 user manual download (Page 38 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 53
5-9
FIWW
Värit tulostuvat väärin
±
Jos värit tulostuvat täysin väärin (esimerkiksi vihreä tulostuu sinisenä tai keltaisena),
on mahdollista, että yksi tai useampi mustekasetin väri on loppunut.
Voit tarkistaa mustekasetin värien määrän Työkalut-valikon kautta
(Windows-käyttöjärjestelmä ja jos valikko on asennettu). Voit avata Työkalut-valikon
napsauttamalla
Käynnistä
ja
Ohjelmat
, sitten
hp deskjet 9300
ja napsauttamalla lopuksi
hp deskjet 9300 Työkalut
-vaihtoehtoa.
Kun olet tulostanut testisivun, puhdista mustekasetit tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien puhdistaminen”
.
±
Värit tulostuvat harmaina tai tulostuvat oikein mutta väärän sävyisinä:
Jos värit tulostuvat harmaasävyinä, kirjoitinohjaimen
Tulosta harmaasävyinä
-valintaruutu on luultavasti valittu. Jos tulostat väritulosteita, poista
Värit
-välilehden
Tulosta harmaasävyinä
-valinta.
Jos värisävy tai väri on väärä, on mahdollista, että kirjoitinohjaimen asetukset
on määritetty väärin. Valitse
Värit
-välilehti ja varmista, että värien liukusäätimet
on keskitetty.
±
Tarkista paperityyppi.
Värilliset paperit saattavat aiheuttaa värivirheitä. Yritä tulostaa valkoiselle paperille.
Työn tulostaminen vie kauan
Voit tehostaa kirjoittimen toimintaa huomioimalla seuraavat asiat:
±
Käytä IEEE-1284-yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia kaksisuuntaisen tiedonsiirron
mahdollistamiseksi.
±
Tarkista järjestelmäkokoonpano:
Lisätietoja järjestelmäkokoonpanon vähimmäisvaatimuksista on kohdassa
“Kirjoittimen
tekniset tiedot”
.
Järjestelmän kiintolevyn vapaa tila saattaa olla riittämätön
Tulostettaessa 11 x 17 -tuuman paperille suositellaan vähintään 50 Mt ylimääräistä
tilaa järjestelmän kiintolevyllä. Jos tulostat paljon grafiikkaa sisältäviä tulosteita
tai valokuvatiedostoja, varmista, että kiintolevyllä on tarpeeksi (vähintään 50 Mt)
ylimääräistä tilaa.
Järjestelmän virtuaalimuistin koko saattaa olla riittämätön
Lisää järjestelmän virtuaalimuistin kokoa.
±
Tarkista portin ja kaapelin asetukset (vain Windows 98/Me):
Jos käytät rinnakkaisliitäntää, yritä käyttää USB-liitäntää sen sijaan. Lisätietoja on
kohdassa
“Kirjoittimen asennus”
.
Järjestelmän porttiasetus ei ole määritetty ECP:ksi.
Tarkista portin asetukseen liittyvät ohjeet tietokoneesi mukana toimitetusta
käyttöoppaasta tai ota yhteys tietokoneen valmistajaan.
±
Mustekasetti saattaa olla loppumassa.Tarkista, että kirjoittimen LED-merkkivalot eivät
pala (lisätietoja on kohdissa
“Kirjoittimen valot vilkkuvat”
ja
“Mustekasettiongelma”
).
Vaihda tyhjentymässä olevat tai tyhjentyneet mustekasetit uusiin ja yritä tulostaa
uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
.
Sample
This manual is suitable for devices