HP DeskJet 9300 user manual download (Page 37 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 53
FIWW
5-8
Tulosteessa on merkityksettömiä merkkejä
±
Tarkista kaapelin liitännät.
Merkityksettömien merkkien yleinen syy on huono kaapeliliitäntä kirjoittimen ja
tietokoneen välillä.
±
Valittuna voi olla väärä kirjoitin.
Varmista, että kirjoitin on valittu nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi.
±
Asiakirjan tiedosto voi olla vahingoittunut.
Tämä ongelma voi ilmetä silloin tällöin. Jos voit tulostaa muita asiakirjoja samasta
ohjelmistosta, kokeile asiakirjan varmuuskopion tulostamista.
±
Tarkista mahdolliset ristiriidat porttia jakavien muiden laitteiden välillä.
Jos käytössä on rinnakkaisliitäntä, varmista, että kirjoitin on kytketty suoraan
rinnakkaisporttiin. Porttia ei saa jakaa muiden laitteiden (kuten Zip-aseman) kanssa.
±
Järjestelmä on luultavasti käynnistettävä uudelleen.
Katkaise kirjoittimesta ja tietokoneesta virta muutamaksi sekunniksi. Kytke sitten virta
ja yritä tulostaa asiakirja uudelleen.
Virheelliset tulostusfontit
±
Asiakirjan fonttien käyttö saattaa olla virheellistä.
Varmista, että valitsemaasi fonttia on käytetty oikein. Esimerkiksi
kuvankäsittelyohjelmissa sanat on sijoitettava halutun kokoisina, niitä ei pidä suurentaa
vetämällä.
±
Varmista, että fontti on käytettävissä tietokoneessa.
Asiakirjassa käytetyt fontit eivät ehkä vastaa tietokoneen käytettävissä olevia fontteja,
tai käytettyä fonttia ei ole tarkoitettu tulostettavaksi. Tarkista, onko virheellisesti tulostuva
fontti käytettävissä sovellusohjelman fonttien valintaruudussa ja tarkista, onko kyseinen
fontti TrueType-fontti (suositus).
±
Valittuna voi olla väärä kirjoitin.
Varmista, että kirjoitin on valittu nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi.
±
Jos mikään yllä mainituista ratkaisuista ei auttanut, ongelma liittyy todennäköisesti
käyttämäsi ohjelmistopaketin yhteensopimattomuuteen.
Tarkista Starter CD -levyllä oleva Lueminut-tiedosto, joka sisältää luettelon tunnetuista
ohjelmistopaketteihin liittyvistä ristiriidoista. Muissa tapauksissa saat lisätietoja ohjelman
käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Sample
This manual is suitable for devices