HP DeskJet 9300 user manual download (Page 36 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 53
5-7
FIWW
Odottamattomat tulokset
Teksti tai grafiikka on leikkautunut sivun reunoilla
±
Tarkista sivun suunnan asetus.
Valittu sivun suunta ei ehkä vastaa tulostettavaa asiakirjaa. Lisätietoja on kohdassa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
.
±
Tarkista marginaaliasetukset.
Varmista, että asiakirjan marginaaliasetukset eivät ylitä kirjoittimen tulostusaluetta.
Lisätietoja on kohdassa
“Tulostusmarginaalien vähimmäiskoko”
.
±
Varmista, että sisältö mahtuu sivulle:
Leikkautuva sisältö voi olla tulostusalueen ulkopuolella. Tulostamasi asiakirjan koko
voi myös ylittää pääpaperilokeron paperikoon.
Voit käyttää tulostuksen esikatselutoimintoa ja tarkistaa asiakirjan ennen tulostamista.
Tarkista, että asiakirjan kuvat mahtuvat nykyisessä koossaan (mittakaavassa)
kirjoittimen tulostusalueelle.
Jos tulostettavan asiakirjan asettelu sopii kirjoittimen tukemalle paperikoolle, aseta
kirjoittimeen oikeankokoista paperia. Valitse oikea sivun suunta.
Tietyt ohjelmistopaketit sisältävät toiminnon, jonka avulla tulostettava asiakirja voidaan
mitoittaa siten, että se mahtuu käytetylle paperille kokonaan.
±
Varmista, että tulostusmateriaali on lisätty oikein
Varmista, että paperin leveys- ja pituusohjaimet ovat tiukasti paperipinon vasenta laitaa
ja alalaitaa vasten. Varmista myös, että olet valinnut oikean paperisuunnan. Lisätietoja on
kohdissa
“paperin lisääminen”
ja
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
.
±
Jos mikään yllä mainituista ratkaisuista ei auttanut, ongelma liittyy todennäköisesti
käyttämäsi ohjelmistopaketin yhteensopimattomuuteen.
Tarkista Starter CD -levyllä oleva Lueminut-tiedosto, joka sisältää luettelon tunnetuista
ohjelmistopaketteihin liittyvistä ristiriidoista. Muissa tapauksissa saat lisätietoja ohjelman
käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Teksti tai kuvat on sijoitettu väärin
±
Tarkista paperin koko- ja suunta-asetukset.
Varmista, että sovelluksessa valitut tulostusmateriaalin koon ja sivun suunnan asetukset
vastaavat kirjoitinohjaimen asetuksia.
±
Varmista, että tulostusmateriaali on lisätty oikein.
Jos kaikki sivulle tulostetut tiedot ovat kallellaan, varmista, että paperin leveys- ja
pituusohjaimet ovat tiukasti paperipinon vasenta laitaa ja alalaitaa vasten ja että
pääpaperilokeroon on ladattu korkeintaan 150 paperiarkkia.
±
Tarkista marginaaliasetukset.
Jos tekstiä tai kuvia leikkautuu pois sivun laidoilta, varmista, että asiakirjan
marginaaliasetukset eivät ylitä kirjoittimen tulostettavaa aluetta. Katso lisätietoja kohdasta
“Tulostusmarginaalien vähimmäiskoko”
.
Sample
This manual is suitable for devices