HP DeskJet 9300 user manual download (Page 35 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 53
FIWW
5-6
Muste ei täytä tekstiä tai kuvia kokonaan
±
Tarkista mustekasetit:
Mustekasetin muste saattaa olla vähissä tai loppunut. Tarkista, että kirjoittimen
LED-merkkivalot eivät pala (lisätietoja on kohdissa
“Kirjoittimen valot vilkkuvat”
ja
“Mustekasettiongelma”
). Vaihda tyhjentymässä olevat tai tyhjentyneet mustekasetit
uusiin ja yritä tulostaa uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien
vaihtaminen”
.
Kun tulostuslaatu huononee huomattavasti, kannattaa puhdistaa tulostuspäät.
Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien puhdistaminen”
.
Jos mustekasettien kontaktit ovat huonolaatuiset, irrota ja asenna ne uudelleen
ja varmista, että ne napsahtavat kunnolla paikoilleen. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
.
±
Tarkista paperityyppi.
Kaikki paperityypit eivät sovi käyttämääsi HP-kirjoittimeen. Lisätietoja suositelluista
tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja paperin lataaminen”
.
±
Jos mikään edellä mainituista ei auta, yritä tulostaa käyttämällä Paras-tulostuslaatua.
Tekstin reunat ovat epätasaiset
±
Tarkista valittu fontti.
Jotkut sovellusohjelmat sisältävät erikoisfontteja, joiden reunat näkyvät epätasaisina
suurennettuina tai tulostettuina. Käyttämällä TrueType-fontteja voit varmistaa, että kirjoitin
tulostaa fontit virheettömästi. Valitse fontti, jossa on TrueType-kuvake.
±
Jos yrität tulostaa tekstiä sisältävän bittikarttakuvan, siihen liittyvät reunat saattavat
näyttää epätasaisilta kun kuva on käännetty, suurennettu tai tulostettu.
Käyttämällä TrueType-fontteja voit varmistaa, että kirjoitin tulostaa fontit virheettömästi.
Valitse fontti, jossa on TrueType-kuvake.
±
Tarkista paperityyppi.
Jos paperi on voimakkaasti kuvioitua tai se ei ime hyvin mustetta, kuvat ja teksti voivat
tulostua huonosti. Lisätietoja suositelluista tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja
paperin lataaminen”
.
±
Jos mikään yllä mainituista ratkaisuista ei auttanut, ongelma liittyy todennäköisesti
käyttämäsi ohjelmistopaketin yhteensopimattomuuteen.
Tarkista Starter CD -levyllä oleva Lueminut-tiedosto, joka sisältää luettelon tunnetuista
ohjelmistopaketteihin liittyvistä ristiriidoista. Muissa tapauksissa saat lisätietoja ohjelman
käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Sivulta puuttuu jotakin tai jotakin on väärin
±
Marginaaliasetukset voivat olla väärin.
Varmista, että asiakirjan marginaaliasetukset eivät ylitä kirjoittimen tulostusaluetta.
±
Väritulostusasetukset voivat olla väärin.
Kirjoitinohjaimessa on ehkä valittu harmaasävytulostus.
±
Valittuna voi olla väärä kirjoitin.
Varmista, että kirjoitin on valittu nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi.
Sample
This manual is suitable for devices