HP DeskJet 9300 user manual download (Page 34 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 53
5-5
FIWW
Värit valuvat ja sekoittuvat toisiinsa
±
Tarkista Tulostuslaatu-asetus.
Tietyt paperityypit (kuten kalvot) ja Tulostuslaatu-asetukset (kuten Paras) edellyttävät
enemmän mustetta kuin muut. Valitse kirjoitinohjaimesta erilaiset tulostusasetukset.
Varmista, että olet valinnut kirjoitinohjaimesta oikean paperityypin.
±
Tarkista Paperityyppi-asetus.
Kaikki paperityypit eivät sovi käyttämääsi HP-kirjoittimeen. Lisätietoja suositelluista
tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja paperin lataaminen”
.
±
HP ei suosittele mustekasettien uudelleen täyttöä eikä myöskään tarjoa tukea mainitun
tyyppisten mustekasettien käytön suhteen.
Uudelleentäyttötoimenpiteet ja sopimattomat musteet voivat vahingoittaa herkkää
tulostusjärjestelmää ja johtaa tulostuslaadun heikentymiseen tai jopa kirjoittimen
vahingoittumiseen. Alkuperäisten HP-mustekasettien tilaustiedot ovat kohdassa
“HP:n
tarvikkeet ja lisävarusteet”
.
Valokuvapapereille ja kalvoille tulostaminen:
±
Varmista, että paperi on asetettu tulostuspuoli alaspäin etuosan käsinsyöttölokeroa
tai pääpaperilokeroa käytettäessä.
±
Varmista, että paperi on asetettu tulostuspuoli ylöspäin takaosan käsinsyöttölokeroa
käytettäessä.
±
Käytä vain kohdassa
“HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet”
määritettyjä HP Inkjet
Transparency Films -kalvoja.
Muste tahraa sivun valkoisia (tyhjiä) osia
±
Tulosteen on annettava kuivua pitempään.
Kun tulostat paljon mustetta käyttäviä asiakirjoja, sinun on annettava tulosteiden
kuivua ennen niiden käsittelemistä. Tämä koskee erityisesti kalvoja. Tarkista heti
tulostuksen jälkeen, onko tuloste tahriintunut. Voit määrittää pitemmän kuivumisajan
kirjoitinohjaimen kautta.
±
Kaikki paperityypit eivät ime hyvin mustetta, jolloin muste kuivuu hitaasti ja leviää
tyhjille alueille. Lisätietoja suositelluista tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja
paperin lataaminen”
.
±
Paperi käpristyy liiallisen musteen takia.
Kylläisiä sekoitusvärejä sisältävät asiakirjat voivat käyttää liikaa mustetta, joka rypistää
paperin tulostusprosessin aikana ja aiheuttaa musteen leviämistä. Voit kokeilla Normaali-
tai Pikatulostus-asetusta musteen vähentämiseksi tai käyttää HP Premium Paper
-paperia, joka on suunniteltu värikkäiden mustesuihkutulosteiden tulostamiseen.
±
Tarkista, ettei mustekasettiin ole kertynyt liikaa mustetta.
Liiallisen musteen keräytymisestä aiheutavat ongelmat voidaan selvittää puhdistamalla
mustekasetit. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien puhdistaminen”
.
Sample
This manual is suitable for devices