HP DeskJet 9300 user manual download (Page 33 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 53
FIWW
5-4
Tyhjä sivu tulostuu
±
Tarkista, että teippi on poistettu mustekasettien mustesuuttimista.
±
Tarkista, onko mustekasetti tyhjä.
Jos tulostat mustaa tekstiä ja kirjoitin tulostaa tyhjän sivun, musta mustekasetti voi olla
tyhjä. Tarkista, että kirjoittimen LED-merkkivalot eivät pala (lisätietoja on kohdissa
“Kirjoittimen valot vilkkuvat”
ja
“Mustekasettiongelma”
). Vaihda tyhjä mustekasetti uuteen
ja yritä tulostaa uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
.
±
Tarkista kirjoittimen asetukset.
Varmista, että kirjoitin on valittu nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi.
±
Tarkista mahdolliset ristiriidat porttia jakavien muiden laitteiden välillä.
Jos käytössä on rinnakkaisliitäntä, varmista, että kirjoitin on kytketty suoraan
rinnakkaisporttiin. Porttia ei saa jakaa muiden laitteiden (kuten Zip-aseman) kanssa.
±
Tarkista, onko kirjoitin jaettu.
Jos kirjoitin on jaettu, katso kohdan
“Verkkotulostusongelma”
vianmääritykseen
liittyviä tietoja.
Huono tulostuslaatu
Tuloste on haalea tai värit eivät ole kirkkaat
±
Tarkista tulostuslaadun asetus.
Pikatulostus-asetus säästää mustetta ja on nopeampi tapa tulostaa vedoslaatuisia
tulosteita. Jos haluat paremman väritulosteen, valitse kirjoitinohjaimesta Normaali tai
Paras tulostuslaatu.
±
Tarkista paperityypin asetus.
Kun tulostat kalvoille tai muille erikoismateriaaleille, valitse vastaava tulostusmateriaali
kirjoitinohjaimessa.
±
Tarkista käyttämäsi paperilaatu.
Kaikki paperityypit eivät sovi käyttämääsi HP-kirjoittimeen. Lisätietoja suositelluista
tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja paperin lataaminen”
.
±
Tarkista mustekasettien mustetaso ja mahdolliset tukkeumat:
Aina kun tulostuslaatu heikkenee, on suositeltavaa puhdistaa mustekasetit ja
tulostaa sitten testisivu. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien puhdistaminen”
.
Tarkista, että kaikki testisivun viivat liittyvät toisiinsa ja että ne ovat tulostuneet
kunnolla. Jos viivat ovat katkonaisia, mustekasetti on luultavasti tyhjentynyt.
Vaihda mustekasetti uuteen (lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
).
Jos olet hiljattain vaihtanut mustekasetin, se on luultavasti viallinen. Lisätietoja
tarvikkeista on kohdassa
“HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet”
.
Jos epäilet mustekasetteihin liittyvää ongelmaa, avaa yläsuojakansi. Yläsuojakannen sisäpuoli
sisältää kuvakkeita, jotka kuvaavat mustekasetteihin liittyviä ongelmia. Ongelmatapauksessa
kasettikeinun keltainen nuoli osoittaa ongelmaa kuvaavaa kuvaketta.
Sample
This manual is suitable for devices