HP DeskJet 9300 user manual download (Page 30 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 53
5-1
FIWW
5
Vianmääritys
Tässä luvussa annetaan tietoja tavallisten ongelmien ratkaisemiseksi (paperitukokset ja
tulostuslaatu). Jos kirjoitin ei toimi kunnolla ja nämä ehdotukset eivät ratkaise ongelmaa,
yritä tulostaa vianmäärityssivu ja ota sitten yhteys HP:n asiakastukeen (lisätietoja on
kohteissa
“Diagnostiikkasivun tulostus”
ja
“Asiakastuki”
).
Virtaa ei voi kytkeä
±
Tarkista, että virtajohto on kytketty.
±
Tarkista, että kirjoittimen takaosassa sijaitseva irrotettava paneeli on työnnetty tiukasti
aukkoon ja että nuppi on lukitussa asennossa.
Kirjoitin ei tulosta
±
Tarkista virtaTarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla kirjoittimeen ja toimivaan
pistorasiaan. Tarkista myös, että kirjoittimen virta on kytketty. Kirjoittimen etupaneelissa
sijaitsevan virtavalon tulisi palaa.
±
Tarkista kaapelit.
Tarkista, että kirjoittimen ja tietokoneen välinen kaapeli on liitetty asianmukaisesti.
±
Tarkista takaosassa sijaitsevan paneelin nuppi.
Tarkista, että takaosan paneeli on asennettu oikein ja että nuppi on lukitussa asennossa.
Kirjoitin ei toimi, mikäli nuppi ei ole lukitussa asennossa.
±
Tarkista kirjoittimen asetukset
Varmista, että HP deskjet -kirjoitin on valittu nykyiseksi kirjoittimeksi tai oletuskirjoittimeksi
ja että asetusta
Keskeytä tulostus
ei ole valittu Kirjoitin-valikosta.
±
Ole kärsivällinen.Monimutkaisten, useita fontteja, grafiikkaa tai värivalokuvia sisältävien
asiakirjojen tulostaminen voi viedä kauemmin. Jos virtavalo vilkkuu, kirjoitin käsittelee
tietoa.
±
Tarkista paperi.Varmista, että tulostusmateriaali on asetettu lokeroon oikein ja että
kirjoittimessa ei ole paperitukosta. Lisätietoja on kohdissa
“paperin lisääminen”
ja
“Paperi
juuttuu kirjoittimen sisään”
.
Jos yritit tulostaa kirjoittimen ollessa pois päältä, näytölle olisi pitänyt tulla virheilmoitus.
Jos kirjoittimen virta oli pois päältä mutta virheilmoitusta ei näkynyt kun yritit tulostaa,
kirjoittimen asetukset on ehkä määritetty väärin. Asenna kirjoittimen ohjelmisto uudelleen.
Sample
This manual is suitable for devices