HP DeskJet 9300 user manual download (Page 3 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 53
FIWW
iii
Sisällys
Tervetuloa
Tämän oppaan käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lisätietoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kirjoittimen osat ja toiminnot
Kirjoittimen osat ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kirjoittimen asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Kirjoittimen käyttö verkossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Windows-käyttöjärjestelmät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Kirjoitinasetuksien muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Mustekasettien käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Mustekasettien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Mustekasettien kohdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Mustekasettien puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Tulostaminen MS-DOS-ohjelmista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Tulostus ja paperin lataaminen
paperin lisääminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Pääpaperilokero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Takaosan käsinsyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Tulostusmarginaalien vähimmäiskoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Erityyppisille ja -kokoisille papereille tulostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Kalvoille tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
HP-tulostusmateriaaleille tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Tulostaminen vakiokokoiselle paperille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Tulostaminen mukautettuja paperikokoja käyttämällä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Kirjekuorien tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Korteille tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Tulostaminen paksulle tavalliselle paperille ja valokuvapaperille . . . . . . . . . . . . . .3-8
Tulostaminen arkin molemmille puolille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-10
Älykkäät ohjelmatoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-10
Toolbox-ohjelman käyttäminen
Kirjoittimen tila -välilehti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Tiedot-välilehti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
myPrintMileage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tarvikkeiden tilaaminen suoraan Toolboxin kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Kirjoitinpalvelut-välilehti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
HP Inkjet Utility -apuohjelman käyttö (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
HP Inkjet Utility -apuohjelman käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
HP Inkjet Utility -paneelien tarkastelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Sample
This manual is suitable for devices