HP DeskJet 9300 user manual download (Page 28 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 53
4-3
FIWW
±
Tulostukseen käytettyjen sovellusten tiedot.
±
Tulostustöiden ja sivujen lukumäärä. Esimerkiksi tulostettujen sivujen lukumäärään ja
jäljellä olevan musteen avulla tulostettavissa olevien sivujen arvioituihin määriin
liittyvät tiedot.
±
Useimmiten käyttämäsi ohjaimen ominaisuudet.
Voit ottaa myPrintMileage-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä koska tahansa
napsauttamalla Windows-tehtäväpalkissa olevaa myPrintMileage Agent -kuvaketta ja
napsauttamalla sitten
Käytä
- tai
Poista käytöstä
-painiketta.
Tarvikkeiden tilaaminen suoraan Toolboxin kautta
Toolboxin avulla voit tilata mustekasetteja suoraan tietokoneeltasi. Tämän toiminnon käyttö
edellyttää kolmea eri asiaa:
±
Toolboxin tulee olla asennettuna tietokoneeseen.
±
Kirjoittimen tulee olla liitettynä tietokoneeseen joko USB-kaapelin, rinnakkaiskaapelin
tai verkkoliittymän avulla.
±
Käytettävissäsi on oltava Internet-liittymä.
Tilaaminen suoraan Toolboxin kautta
1
Kaksoisnapsauta Windows-tehtäväpalkin tila-alueella (kellon vieressä) olevaa
Toolbox-kuvaketta.
2
Napsauta
Kirjoittimen tiedot
-välilehden
Tarvikkeiden tilaus
-painiketta. Oletusselain
käynnistyy ja näkyviin tulee web-sivu, jolta voit tilata kirjoitintarvikkeita.
3
Seuraa web-sivujen ohjeita ja valitse ja tilaa kirjoitintarvikkeet.
Kirjoitinpalvelut-välilehti
Kirjoitinpalvelut
-välilehti sisältää apuohjelmia, joiden avulla on mahdollista ylläpitää
kirjoittimen toimintaa ja testata kirjoittimen toimintaa. Voit kohdistaa ja puhdistaa mustekasetit
tai tulostaa esittelysivun.
myPrintMileage web-sivut luodaan dynaamisesti. Sivujen tallentaminen selaimen
kirjanmerkiksi ja mainitun kirjanmerkin käyttö sivuille siirtymisen yhteydessä aiheuttaa sen,
että tiedot eivät päivity. Avaa sivut Toolboxin kautta napsauttamalla
Tiedot
-välilehden
myPrintMileage
-painiketta.
Napsauta tätä painiketta ...
jos haluat ...
Kohdistaa mustekasetit
Kohdista mustekasetit. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien
kohdistus”
.
Mustekasettien
puhdistaminen
Puhdista mustekasetit. Lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien
puhdistaminen”
.
Tulosta esittelysivu
Voit lähettää esittelysivun kirjoittimeen ja selvittää, onko kirjoitin liitetty
oikein sekä sen, toimiiko kirjoitin virheettömästi.
Sample
This manual is suitable for devices