HP DeskJet 9300 user manual download (Page 27 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 53
FIWW
4-2
hp instant support
Web-pohjaisen hp instant support -työkalun avulla saat käyttöösi tuotekohtaisia palveluita,
vianmääritysvihjeitä sekä tietoja kirjoittimen musteen- ja materiaalinkäytöstä (myPrintMileagen
kautta). Näiden tietojen avulla voit määrittää ja ratkaista kirjoitinongelmia sekä hallita
tulostustoimintoja ja kirjoittimen tarvikkeita entistä tehokkaammin.
Saat seuraavat kirjoitinta koskevat tiedot hp instant support -työkalun avulla:
±
Vianmääritysvinkkien helppo käsittely
Jotta voisit ratkaista kirjoitinongelmat nopeasti tai estää tiettyjä ongelmia ilmenemästä,
hp instant support antaa vinkkejä, jotka on tarkoitettu juuri omalle kirjoittimellesi.
±
Ilmoitukset kirjoitinohjaimien ja kiinteän ohjelmien päivityksistä
Kun kirjoittimeesi liittyvä kirjoitinohjaimen tai kiinteän ohjelmiston päivitys on käytettävissä
HP:n Web-sivustossa, hp instant support -kotisivulla näkyy viesti. Voit suorittaa latauksen
kyseiseltä web-sivulta.
±
hp services -palveluiden käyttö
Web-sivujen kautta voit saada lisätietoja kirjoittimeesi saatavissa olevista tukipalveluista
(esimerkiksi ylläpitoa helpottavista ohjelmista), saada tietoa palvelun tarjoajista sekä
suorittaa myös kirjoittimen tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilauksen online-tyyppisesti.
±
Takuun umpeutumisilmoitus
Kun kirjoittimen takuuajan umpeutuminen alkaa olla käsillä, hp instant support -kotisivuille
tulee näkyviin viesti.
myPrintMileage
myPrintMileage seuraa kirjoittimen käyttöön liittyviä tietoja ja auttaa sinua näin
suunnittelemaan kulutustarvikkeiden hankintaan liittyviä toimenpiteitä. Se koostuu
kahdesta osasta:
±
myPrintMileage web-sivut
±
myPrintMileage Agent (apuohjelma, joka on asennettu tietokoneeseesi Toolboxin
asennuksen yhteydessä ja joka otetaan käyttöön kirjoitinohjaimen aktivoinnin yhteydessä
vain mikäli haluat osallistua kyseisen apuohjelman käyttöön)
Voit käydä myPrintMileage-web-sivuilla Toolboxin kautta napsauttamalla
myPrintMileage-painiketta tai kaksoisnapsauttamalla Windows-tehtäväpalkilla olevaa
(kellon vieressä sijaitsevaa) myPrintMileage Agent -kuvaketta. Näillä web-sivuilla voit
tarkastella seuraavia asioita:
±
Musteen käyttämiseen liittyvät tiedot. Esimerkiksi tiedot musteen kulutuksesta.
±
Tulostusmateriaalien käyttämiseen liittyvät tiedot. Esimerkiksi erilaisten
tulostusmateriaalien keskimääräisen kulutuksen tiedot kuukausittain kunkin
materiaalityypin osalta.
Miten?
Voit tarkastella yleisimpien kirjoitintehtävien luetteloa ja yleisimpiin
huoltotoimenpiteisiin liittyviä ohjeita.
Vianmääritys
Voit tarkastella tulostusongelmien luetteloa yksityiskohtaisilla
ratkaisuohjeilla varustettuna.
Yhteydenotto HP:hen
Voit tarkastella ohjeita, jotka neuvovat miten ottaa yhteys HP:hen.
Napsauta tätä painiketta ...
jos haluat ...
hp instant support -ohjelman web-sivut luodaan dynaamisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos
sivut tallennetaan selaimen kirjanmerkiksi, ei sivuille siirtyminen kirjanmerkin avulla tuota
päivitettyjä tietoja sivuille. Avaa sivut Toolboxin kautta napsauttamalla
Tiedot
-välilehden
hp instant support
-painiketta.
Sample
This manual is suitable for devices