HP DeskJet 9300 user manual download (Page 26 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 53
4-1
FIWW
4
Toolbox-ohjelman käyttäminen
Toolbox-ohjelman avulla saadaan kirjoittimen tilatietoja ja vianmääritystietoja.
Lisäksi Toolbox-ohjelmassa on vaiheittaiset perustulostustehtävien ohjeet sekä
ongelmanratkaisuohjeet. Voit myös käyttää kirjoittimen online-resursseja.
Kun kirjoittimen ohjelmisto on asennettu, voit avata Toolboxin napsauttamalla
Käynnistä
,
Ohjelmat
,
hp deskjet 9300 series
ja napsauttamalla sitten
hp deskjet 9300 series Toolbox
.
Kirjoittimen tila -välilehti
Kirjoittimen tila
-välilehti näyttää kunkin mustekasetin mustetasot 10 prosentin jakovälein,
sekä lisäksi kirjoittimen tilatiedot.
Toolbox-apuohjelmien yhteydessä käytettävä kirjoitin valitaan erityisen alasvetovalikon avulla.
Valikko luetteloi Toolboxin kanssa yhteensopivat kirjoittimet. Tilaikkunassa näkyy
kirjoittimen nykyiseen tilaan liittyviä ilmoituksia, kuten
Tulostustyö
,
Yläsuojakansi auki
ja
Mustekasetti tyhjä
.
Voit määrittää kaikkien tarkkailtavien ja ylläpidettävien kirjoittimien näytettävät Toolbox-viestit
napsauttamalla
Asetukset
-painiketta. Silloin, kun näytöllä näkyy tila- tai varoitusviesti,
voit napsauttaa kirjoittimen kuvaketta ja tuoda näkyviin ikkunan, joka sisältää mainittuun
ilmoitukseen liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa.
Tiedot-välilehti
Voit rekisteröidä kirjoittimen ja tarkastella kirjoitinlaitteiston tietoja
Tiedot
välilehden avulla.
Ikkunan kautta voit myös hyödyntää hp instant support - tuen tarjoamia
online-vianmääritystoimintoja sekä tarkastella kirjoittimen käyttöön, käyttöohjeisiin ja
vianmääritykseen liittyviä tietoja sekä ottaa yhteyttä HP:hen.
Toolbox-ohjelmaa voi käyttää vain Windowsissa. Lisätietoja on kohdassa
“HP Inkjet Utility
-apuohjelman käyttö (Macintosh)”
.
Napsauta tätä painiketta ...
jos haluat ...
Tilaa tarvikkeita
Voit ostaa kirjoitintarvikkeita, kuten mustekasetteja, Internetin kautta.
Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
Tarviketiedot
Voit tarkastella HP:n tarvikkeisiin liittyviä tietoja ja tarvikkeiden
tilausohjeita.
Napsauta tätä painiketta ...
jos haluat ...
myPrintMileage
Voit käyttää myPrintMileage-web-sivuja ja tarkastella kirjoittimen
käyttötilastoja mukaanlukien kirjoittimen käyttöprofiilit (muste ja
tulostusmateriaalit).
Kirjoitinlaitteisto
Voit tarkastella kirjoitinlaitteistoon liittyviä yksityiskohtaisia tietoja,
kuten mallinumero, kiinteän ohjelman versio ja palvelutunnus (ID).
hp instant support
hp instant support -web-sivujen kautta voit saada tietoa tukipalveluista
ja tarkastella vianmääritysvihjeitä.
Rekisteröi kirjoittimesi
Rekisteröi kirjoitin Internetin kautta.
Sample
This manual is suitable for devices