HP DeskJet 9300 user manual download (Page 24 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 53
3-10
FIWW
7
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
8
Tulosta asiakirja.
9
Kun ensimmäinen sivu tai sivut ovat tulostuneet, käännä paperi toisinpäin ja lataa se
uudelleen kirjoittimeen.
10
Noudata näytöllä näkyviä kaksipuoliseen tulostukseen liittyviä ohjeita ja suorita
kaksipuolinen tulostus loppuun.
Macintosh
1
Lataa sopiva paperi päälokeroon tulostuspuoli alaspäin ja paperin oikea reuna vasten
lokeron oikeaa reunaa painettuna ja liu'uta paperia kunnes se pysähtyy päätyesteeseen.
2
Avaa
Asettelu
-paneeli.
3
Valitse
Tulosta molemmat puolet
, haluamasi sidontasuunta (valitse vastaava kuvake)
ja valitse lopuksi
Manuaalinen
.
4
Kun ensimmäinen sivu tai sivut ovat tulostuneet, käännä paperi toisinpäin ja lataa se
uudelleen kirjoittimeen.
5
Noudata näytöllä näkyviä kaksipuoliseen tulostukseen liittyviä ohjeita ja suorita
kaksipuolinen tulostus loppuun.
Älykkäät ohjelmatoiminnot
Kirjoitinohjaimessa on seuraavat älykkäät ohjelmatoiminnot. Lisätietoja ominaisuuksien
käyttämisestä on ohjaimen online-ohjeessa.
Koon muuttaminen
Voit suurentaa tai pienentää asiakirjojasi tulostuslaadun tai resoluution huonontumatta
juuri lainkaan.
Valitse
Tehosteet-välilehdeltä Tulosta asiakirja käyttämällä-valintaruutu
, ja määritä
tarvittava asiakirjan koko ja merkitse Sovita mittakaava -valintaruutu.
Vaihtoehtoisesti voit säätää asiakirjan kokoa käyttämällä
%:ia normaalikoosta
-palkkia. Voit
zoomata asiakirjaa 25 - 400 prosenttisesti, mutta sivujen sisältö voi joissakin tapauksissa
pienentyä liikaa.
Kaksipuolinen tulostus
Voit luoda ammattimaisia esitteitä ja luetteloita tulostamalla paperin kummallekin puolelle.
Merkitse
Viimeistely-välilehden Kaksipuoleinen tulostus
-valintaruutu. Jos haluat sitoa
tulosteet ylhäältä, voit myös merkitä
Käännä sivut ylös
-valintaruudun.
Kirjasen asettelu
Voit tulostaa kirjasia huolehtimatta sivutuksesta. Ominaisuus on käytettävissä vain silloin,
kun
Viimeistely-välilehden
asetus
Kaksipuoleinen tulostus
on valittuna. Sinun tarvitsee
ainostaan taittaa sivut ja sitoa ne kirjaseksi. Voit valita sidonnan joko vasemmalle tai oikealle.
Sivua arkille
Voit asetella jopa 16 sivua yhdelle arkille ja pienentää tulostuskustannuksia. Voit muuttaa
sivujen järjestystä Sivujärjestys on -
valikon vaihtoehtoja valitsemalla
. Valitse
Viimeistely-välilehden Sivua arkille -valikosta kaksi tai sitä useampi sivu
ja valitse sen
jälkeen haluamasi sivujärjestys Sivujärjestys on -valikosta.
Sample
This manual is suitable for devices