HP DeskJet 9300 user manual download (Page 23 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 53
FIWW
3-9
Macintosh:
Valitse paperikoko (Letter tai A4).
Valitse käyttämäsi korttien tyyppi (esimerkiksi HP Premium Plus Photo Paper -paperi)
Paperityyppi/Laatu
-alasvetovalikosta.
Valitse
Käsinsyöttö
.
Napsauta
Laatu
-välilehteä ja valitse
Paras
. Vaihtoehtoisesti voit valita
Suurtarkkuus-valokuva
-vaihtoehdon, jolla tarkkuus on parhaimmillaan 4800
x
1200
Suurtarkkuustila*, kun haluat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Tätä tulostuslaatua
käytettäessä tulostus kestää kauemmin suuremman kirjoittimen muistin tarpeen takia.
2
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
3
Tulosta asiakirja.
4
Syötä paperi kirjoittimen takaosan syöttöaukkoon.
Lisätietoja käsinsyötöstä on kohteessa
“Takaosan käsinsyöttö”
.
Tulostaminen arkin molemmille puolille
Voit tulostaa arkin kummallekin puolelle kääntämällä arkin manuaalisesti toisin päin ja
syöttämällä sen sitten kirjoittimeen uudelleen.
Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti, sinun on ensin määritettävä kaksipuolinen tulostus
käyttämäsi sovellusohjelman tai kirjoitinohjaimen kautta.
Windows
1
Lataa sopiva paperi päälokeroon tulostuspuoli alaspäin ja paperin oikea reuna vasten
lokeron oikeaa reunaa painettuna ja liu'uta paperia kunnes se pysähtyy päätyesteeseen.
2
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät paperin reunoja vasten.
3
Napsauta kirjoitinohjaimen
Viimeistely
-välilehteä ja valitse sitten
Tulosta
kaksipuolisesti
.
(Lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien
muuttaminen”
).
4
Valitse
Käännä sivut ylös
, jos haluat vaihtaa sivun suuntaa.
5
Jos haluat, voit valita kirjasen tulostusmuodon
Kirjasen asettelu
-alasvetovalikosta.
6
Napsauta
Paperi/Laatu
-välilehteä ja valitse sitten
Tulostuslaatu
-alasvetovalikosta joko
Normaali-
tai
Paras
-tulostuslaatu.
On suositeltavaa poistaa jokainen tulostunut arkki välittömästi ja asettaa se sivuun kuivumaan.
Märkien paperien pinoutuminen saattaa aiheuttaa värien leviämistä.
* Korkeintaan 4800
x
1200 Suurtarkkuus-väritulostus HP Premium Photo Paper -papereilla ja
1200
x
1200 lähtötarkkuudella.
Parhaan tulostuslaadun takaamiseksi vältä tulostamasta papereille, joiden paino on yli 135 g/
m
2
. Älä myöskään tulosta tarrojen tai kalvojen kummallekin puolelle tai hyvin paljon mustetta
sisältävien sivujen toiselle puolelle.
On suositeltavaa poistaa jokainen tulostunut arkki välittömästi ja asettaa se sivuun kuivumaan.
Märän tulostusmateriaalin pinoutuminen saattaa aiheuttaa värien leviämistä.
Sample
This manual is suitable for devices