HP DeskJet 9300 user manual download (Page 22 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 53
3-8
FIWW
4
Windows:
Napsauta kirjoitinohjaimen
Paperi/Laatu
-välilehteä ja suorita seuraavat toimenpiteet
(lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
):
Valitse käyttämäsi korttien tyyppi (esimerkiksi HP Textured Greeting Cards -kortit)
Tyyppi
-alasvetovalikosta.
Valitse tulostettavien korttie koko
Koko
-alasvetovalikosta tai napsauta
Mukautettu
,
jos luettelossa olevat koot eivät vastaa tulostettavien korttien kokoa.
Lisätietoja mukautettua kokoa olevien korttien tulostuksesta on kohdassa
“Tulostaminen
mukautettuja paperikokoja käyttämällä”
.
Macintosh:
Valitse tulostettavien korttien koko.
Valitse käyttämäsi korttien tyyppi (esimerkiksi HP Textured Greeting Cards -kortit)
Tyyppi
-alasvetovalikosta.
Lisätietoja mukautettua kokoa olevien korttien tulostuksesta on kohdassa
“Tulostaminen
mukautettuja paperikokoja käyttämällä”
.
5
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
6
Tulosta kortit.
Tulostaminen paksulle tavalliselle paperille ja
valokuvapaperille
Parhaan tulostuslaadun takaamiseksi valitse Paras-tulostus ja HP-valokuvapaperi
kirjoitinohjaimen kautta. Paras-tulostuslaatu hyödyntää HP:n ainutlaatuista PhotoREt III
-värikerrostekniikkaa ja ColorSmart III -värioptimointitekniikkaa luonnollisen näköisten
valokuvien ja värien sekä erittäin terävän tekstin tuottamiseksi. PhotoREt III -tekniikan myötä
saadaan käyttöön suurempi määrä värejä, jonka lisäksi värisävyjen valikoima on suurempi
ja värisävyjen vaihtuminen toisiksi tapahtuu pehmeämmin. Edellisten ansiosta voidaan
aikaansaada paras mahdollinen valokuvien ja grafiikan tulostuslaatu.
Voit tulostaa tavalliselle paksulle paperille ja valokuvapaperille seuraavasti:
1
Windows:
Napsauta kirjoitinohjaimen
Paperi/Laatu
-välilehteä ja suorita seuraavat toimenpiteet
(lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
):
Valitse käyttämäsi paperin tyyppi (esimerkiksi HP Premium Plus Photo Paper -paperi)
Tyyppi
-alasvetovalikosta.
Valitse käytetyn paperin koko (esimerkiksi Letter tai A4)
Koko
-alasvetovalikosta.
Valitse
Käsinsyöttö
-vaihtoehto
Lähde
-alasvetovalikosta.
Valitse
Paras
-vaihtoehto
Tulostuslaatu
-alasvetovalikosta. Voit vaihtoehtoisesti valita
4800
x
1200 Suurtarkkuustila
* -tulostuksen, kun haluat parhaan mahdollisen
tulostuslaadun. Tätä tulostuslaatua käytettäessä tulostus kestää kauemmin
suuremman kirjoittimen muistin tarpeen takia.
Jos kortit on valmistettu paksusta paperista (kartongista), voit valita käsinsyötön. Lisätietoja
käsinsyötöstä on kohteessa
“Takaosan käsinsyöttö”
.
Takaosan käsinsyöttö on tarkoitettu paksujen paperien (korkeintaan 280 g/m
2
/ 0,52 mm
)
kuten kartongin ja valokuvapaperin tulostamiseen ilman vaaraa arkkien taipumisesta tai
käpristymisestä. Tätä käsinsyöttöä käytettäessä paperirata on suora.
Sample
This manual is suitable for devices