HP DeskJet 9300 user manual download (Page 20 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 53
3-6
FIWW
Tulostaminen mukautettuja paperikokoja käyttämällä
Voit tulostaa mukautettuja paperikokoja käyttämällä seuraavasti:
1
Aseta enintään 19 mm korkea tai 150 arkkia sisältävä paperipino tulostuspuoli alaspäin
pääpaperilokeron oikeaa reunaa pitkin kunnes pino pysähtyy päätyesteeseen.
2
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät pinon reunoja vasten.
3
Ennen sovellusohjelman käynnistämistä, aseta käytettävä mukautettu paperikoko
kirjoitinohjaimen kautta. (Lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
).
4
Windows:
Napsauta kirjoitinohjaimen
Paperi/Laatu
-välilehteä ja suorita seuraavat toimenpiteet:
Napsauta
Koko
-alasvetovalikon vieressä olevaa
Mukautettu
-painiketta.
Näkyviin tulee
Mukautettu paperi koko
-keskusteluikkuna.
Syötä paperin kokotiedot
Paperikoko
-kohdan alla oleviin
Leveys
- ja
Pituus
-kenttiin.
Voit tallentaa asetukset tarvittaessa käyttämällä mitä tahansa ennalta määritettyä
nimeä. Napsauta
OK
-painiketta.
Valitse
Lokero 1
-vaihtoehto
Lokero
-alasvetovalikosta.
Macintosh:
Valitse
Tiedosto
-valikosta
Sivun määritykset
.
Valitse
Muokkaa mukautetun arkin kokoa
Sivun koko
-kohdasta.
Syötä paperin kokotiedot
Muokkaa paperin koko
-kohdan alla oleviin
Leveys
- ja
Pituus
-kenttiin. Voit tallentaa asetukset tarvittaessa käyttämällä mitä tahansa ennalta
määritettyä nimeä. Napsauta
Valmis
-painiketta.
5
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
6
Käynnistä sovellusohjelma ja tulosta asiakirjasi.
Kirjekuorien tulostaminen
Voit tulostaa kirjekuorille seuraavasti:
1
Varmista, että kaikki tulostusmateriaali on poistettu pääpaperilokerosta.
2
Liu'uta kirjekuoret pääpaperilokeroon läppäpuoli ylöspäin vasten oikeaa reunaa kunnes
ne pysähtyvät päätyesteeseen.
3
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät kirjekuorien reunoja vasten.
Paperin leveyden tulee olla välillä 89 - 330 mm (3,5 - 13 tuumaa) ja paperin pituuden tulee olla
välillä 146 - 1270 mm (5,75 - 50 tuumaa).
Sample
This manual is suitable for devices