HP DeskJet 9300 user manual download (Page 2 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 53
FIWW
Huomautus
Tämän asiakirjan tiedot voivat
muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Hewlett-Packard ei anna tähän
materiaaliin liittyviä takuita.
HEWLETT-PACKARD
KIISTÄÄ PÄTEMÄTTÖMINÄ
OLETETUT TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA
JOHONKIN ERITYISEEN
TARKOITUKSEEN.
Hewlett-Packard ei ole
vastuussa virheistä eikä
suoranaisista tai välillisistä
vahingoista, jotka liittyvät
tämän materiaalin
toimittamiseen, toimivuuteen
tai käyttöön.
Mitään tämän asiakirjan osaa
ei saa valokopioida, jäljentää
tai kääntää toiselle kielelle
ilman Hewlett-Packard
Companyn ennalta antamaa
kirjallista lupaa.
Tekijänoikeustiedot
© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Ensimmäinen painos:
Maaliskuu, 2003
Tavaramerkit
HP ColorSmart II ja HP
PhotoREt III ovat
Hewlett-Packard Companyn
tavaramerkkejä.
Microsoft
®
, Windows
®
,
Windows NT
®
ja MS-DOS
®
ovat Microsoft Corporationin
USA:ssa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Käyttöturvallisuus
Noudata
perusturvallisuusohjeita aina
tätä tuotetta käytettäessä
tulipalon tai sähköiskun
aiheuttaman
loukkaantumisriskin
vähentämiseksi.
1
Lue ja ymmärrä kaikki
tuotteeseen liittyvät
ohjeet.
2
Noudata kaikkia
tuotteeseen merkittyjä
varoituksia ja ohjeita.
3
Irrota tuote
seinäpistorasiasta ennen
puhdistamista.
4
Tuotetta ei saa asentaa
tai käyttää veden lähellä
tai kun olet märkä.
5
Asenna tuote kunnolla
tukevalle alustalle.
6
Asenna tuote suojattuun
paikkaan, jossa johdon
päälle ei voi astua ja jossa
johtoon ei voi kompastua,
jottei johto vaurioidu.
7
Jos tuote ei toimi
kunnolla, katso kohtaa
“Vianmääritys”
.
8
Laitteen sisällä ei ole
käyttäjän huollettavia
osia. Toimita laite
tarvittaessa
asiantuntevaan huoltoon.
Sample
This manual is suitable for devices