HP DeskJet 9300 user manual download (Page 19 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 53
FIWW
3-5
HP-tulostusmateriaaleille tulostaminen
Tulostaminen HP-tulostusmateriaaleille:
1
Aseta enintään 19 mm korkea tai 150 arkkia sisältävä HP-tulostusmateriaalipino
tulostuspuoli alaspäin pääpaperilokeron oikeaa reunaa pitkin kunnes pino pysähtyy
päätyesteeseen.
2
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät pinon reunoja vasten.
3
Windows:
Napsauta kirjoitinohjaimen
Paperi/Laatu
-välilehteä ja suorita seuraavat toimenpiteet
(lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
):
Valitse käytetty HP-tulostusmateriaalityyppi (esimerkiksi HP Premium Inkjet Paper)
Tyyppi
-alasvetovalikosta.
Valitse käytetyn HP-tulostusmateriaalin koko (esimerkiksi Letter tai A4)
Koko
-alasvetovalikosta.
Valitse
Lokero 1
-vaihtoehto
Lokero
-alasvetovalikosta.
Valitse
Paras
-vaihtoehto
Tulostuslaatu
-alasvetovalikosta.
Macintosh:
Valitse HP-tulostusmateriaalin (esimerkiksi Letter tai A4).
Avaa
Paperityyppi/Laatu
-paneeli ja valitse soveltuva HP-tulostusmateriaalityyppi
(esimerkiksi HP Premium Inkjet Paper -paperi).
Valitse
Lokero 1
.
Napsauta
Laatu
-välilehteä ja valitse
Paras
.
4
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
5
Tulosta asiakirja.
Tulostaminen vakiokokoiselle paperille
Tulostaminen vakiokokoiselle paperille:
1
Aseta enintään 19 mm korkea tai 150 arkkia sisältävä paperipino tulostuspuoli alaspäin
pääpaperilokeron oikeaa reunaa pitkin kunnes pino pysähtyy päätyesteeseen.
2
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät pinon reunoja vasten.
3
Muuta tarvittavat kirjoitinasetukset kirjoitinohjaimen kautta ja napsauta sitten
OK
-painiketta. (Lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien
muuttaminen”
).
4
Tulosta asiakirja.
Käyttämäsi sovellusohjelma saattaa kumota tulostusasetukset. Tarkista
Sivuasetukset
tai
Tulostusasetukset
sovellusohjelman kautta ja vaihda tarvittaessa paperikokojen
oletusasetukset.
Käytä HP-tulostusmateriaaleja parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Nämä tulostusmateriaalit
on suunniteltu erityisesti HP -kirjoittimia varten. Näihin kuuluu HP Premium Inkjet Paper,
HP Premium Photo Paper, HP Bright White Paper ja HP Greeting Card Paper -materiaalit.
Lisätietoja tarvikkeiden tuotekoodeista ja tilausohjeet ovat kohteessa
“HP:n tarvikkeet ja
lisävarusteet”
.
Sample
This manual is suitable for devices