HP DeskJet 9300 user manual download (Page 18 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 53
3-4
FIWW
Erityyppisille ja -kokoisille papereille tulostaminen
Kalvoille tulostaminen
Kalvoille tulostaminen:
1
Aseta enintään 30 arkkia sisältävä pino HP Premium Inkjet Transparency Film -kalvoja
karkea puoli alaspäin ja liimanauha eteenpäin suunnattuna pääpaperilokeron oikeaa
reunaa pitkin, kunnes pino pysähtyy päätyesteeseen.
2
Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia kunnes ne lepäävät kalvopinon reunoja vasten.
3
Windows:
Napsauta kirjoitinohjaimen
Paperi/Laatu
-välilehteä ja suorita seuraavat toimenpiteet
(lisätietoja kirjoitinohjaimen käytöstä on kohteessa
“Kirjoitinasetuksien muuttaminen”
):
Valitse käytetty kalvotyyppi (esimerkiksi HP Premium Inkjet Transparency Film)
Tyyppi
-alasvetovalikosta.
Valitse käytetyn kalvon koko (esimerkiksi Letter tai A4)
Koko
-alasvetovalikosta.
Valitse
Lokero 1
-vaihtoehto
Lokero
-alasvetovalikosta.
Valitse
Paras
-vaihtoehto
Tulostuslaatu
-alasvetovalikosta.
Macintosh:
Valitse kalvojen koko (esimerkiksi Letter tai A4).
Avaa
Paperityyppi/Laatu
-paneeli ja valitse soveltuva kalvotyyppi (esimerkiksi
HP Premium Inkjet Transparency -kalvo).
Valitse
Lokero 1
.
Napsauta
Laatu
-välilehteä ja valitse
Paras
.
4
Muuta tarvittaessa muita tulostusasetuksia ja napsauta sitten
OK
.
5
Tulosta kalvot.
Julisteet - Letter-koko (8,5 x 11 tuumaa)
Vasen: 6,4 mm (0,25 tuumaa)
Oikea: 6,4 mm (0,25 tuumaa)
Ylä: 3 mm (0,12 tuumaa)
Ala: 12,7 mm (0,5 tuumaa)
Julisteet - A4-koko (8,27 x 11,7 tuumaa)
Vasen: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
Oikea: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
Ylä: 3 mm (0,12 tuumaa)
Ala: 12,7 mm (0,5 tuumaa)
Paperityypit/koot
Tulostusmarginaalien
vähimmäiskoko
Käytä HP Premium Inkjet Transparency Film -kalvoja, jotka on suunniteltu käytettäväksi
erityisesti HP -kirjoittimissa. Lisätietoja tarvikkeiden tuotekoodeista ja tilausohjeet ovat
kohteessa
“HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet”
.
Käytä Paras-laatua kalvojen tulostamiseen. Asetus vaatii pidemmän kuivumisajan,
joten varmista, että muste on kuivunut täysin ennen seuraavan sivun tulostamista.
On suositeltavaa poistaa jokainen tulostunut kalvo ja asettaa se sivuun kuivumaan.
Märän tulostusmateriaalin pinoutuminen saattaa aiheuttaa värien leviämistä.
Sample
This manual is suitable for devices