HP DeskJet 9300 user manual download (Page 15 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 53
FIWW
3-1
3
Tulostus ja paperin lataaminen
Tämä HP-kirjoitin tulostaa erityyppisille tulostusmateriaaleille, mukaanlukien tavanomaiset
paperit, kirjekuoret ja kalvot. Useimmat tavalliset kopiopaperit samoin kuin laadukkaat
puuvillakuituiset (25 %) paperit tuottavat hyviä tuloksia. Koska kirjoitin muodostaa kuvan
musteen avulla, hyvin mustetta imevä paperi tuottaa parhaan tuloksen.
Ennen suurten määrien hankkimista kannattaa kokeilla useita paperityyppejä. Valitse
paperityyppi, joka tuottaa hyvän tuloksen. HP inkjet -paperit tuottavat parhaan tuloksen.
±
Paperit, jotka ovat liian ohuita tai liian liukkaita tai jotka venyvät helposti voivat aiheuttaa
syöttöhäiriön niiden kulkiessa kirjoittimen sisäisen reitin läpi.
±
Voimakkaasti pintakuvioidut paperit tai jotka eivät ime hyvin mustetta voivat aiheuttaa
grafiikkaa tai tekstiä sisältävien tulosteiden huonolaatuisuutta.
±
Varmista paperin häiriötön syöttö käyttämällä vain yhtä paperilaatua kerrallaan
pääpaperilokerossa.
±
Pyri käyttämään paperilaatuja, jotka ovat toimineet kirjoittimen kanssa hyvin aiemmin.
Voit tulostaa alla mainituille tulostusmateriaaleille. Lisätietoja on kohdassa
“Kirjoittimen
tekniset tiedot”
.
±
Normaali paperi
±
Erikoispaperi
±
Kirjekuoret
±
Kortit
±
Paksut kortit (0,52 mm tai 0,02 tuumaa)
±
Tarrat
±
Kalvot ja kuultomateriaalit
±
HP-erikoispaperi
Tulostettaessa useita sivuja tulostusmateriaalin ollessa kalvo, valokuvapaperi tai jonkin muun
tyyppinen erikoispaperi, Jatka-valo vilkkuu jokaisen tulostetun sivun jälkeen ilmaisten
odotusaikaa, jonka aikana tulostetun sivun muste kuivuu ennen seuraavan sivun tulostusta.
Paina
J
ATKA
-painiketta, jos et halua odottaa tulostetun sivun kuivumista ennen seuraavan
sivun tulostusta.
Sample
This manual is suitable for devices