HP DeskJet 9300 user manual download (Page 14 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 53
2-9
FIWW
Tulostuslaatuun voi myös vaikuttaa mustekasettien ja kasettikeinun välinen huono kontakti.
Tällöin voit yrittää ratkaista ongelman puhdistamalla mustekasetit ja keinut:
1
Poista kasetit kirjoittimesta.
2
Puhdista mustekasettien keinun kontaktit kuivalla puuvillataitoksella.
3
Puhdista mustekasetin sähköiset kontaktit kuivalla nukkaamattomalla kankaalla.
Sähköisten kontaktien vahingoittumisen estämiseksi kontaktit tulee pyyhkiä vain kerran.
Älä pyyhi mustekasetin suuttimia.
4
Asenna mustekasetit takaisin kirjoittimeen.
Tulostaminen MS-DOS-ohjelmista
MS-DOS
®
käyttöjärjestelmän kautta tulostettaessa käytettävissä on kaksi erilaista tapaa
määrittää kirjoitinasetukset: voit määrittää asetukset joko HP Deskjet Control Panel for DOS
-ikkunan kautta tai käyttämäsi DOS-sovellusohjelman kirjoitinohjaimen kautta.
Sovelluskohtaisten DOS-kirjoitinohjaimien kautta voidaan käyttää monia kirjoittimen
ominaisuuksia, mutta jotkut ohjelmistovalmistajat eivät kehitä kirjoitinohjaimia omiin
DOS-sovellusohjelmiinsa. Käytä HP Deskjet Control Panel for DOS -toimintoa, kun haluat
määrittää DOS-sovelluksien tulostuksen yhteydessä käytettävät kirjoittimen oletusasetukset.
HP Deskjet Control Panel for DOS voidaan ladata osoitteestahttp://www.hp.com/support/
businessinkjet2600
Sample
This manual is suitable for devices