HP DeskJet 9300 user manual download (Page 13 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 53
FIWW
2-8
Mustekasettien kohdistus
Kirjoitin on varustettu automaattisella kohdistuksella, joka suorittaa kasetin kohdistuksen heti
vaihdon jälkeen. Jos tulosteet näyttävät suttuisilta, voit suorittaa kohdistuksen manuaalisesti.
1
Avaa Toolbox: Valitse
Käynnistä
, valitse
Ohjelmat
,
hp deskjet 9300 series
, ja sen
jälkeen
hp deskjet 9300 series Toolbox
.
2
Napsauta
Kirjoitinpalvelut
-välilehteä.
3
Napsauta
Mustekasettien kohdistus
.
4
Kohdista mustekasetit seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Mustekasettien puhdistaminen
Kirjoittimen tulostuspäissä on mikroskooppisia suuttimia, jotka voivat tukkiutua, jos ne ovat
kosketuksissa ilman kanssa muutamaa minuuttia pidempään. Kirjoitin on suuniteltu siten,
että suuttimien kuivuminen on estetty kirjoittimen ollessa lepotilassa ja silloin, kun kirjoitin on
kytketty pois päältä
V
IRTAPAINIKETTA
käyttämällä.
Jos tulostuspäätä ei käytetä pitkään aikaan, se voi tukkeutua ja huonontaa tulostuslaatua
huomattavasti. Suuttimien avaaminen edellyttää mustekasettien puhdistamista.
Puhdista mustekasetit, jos tulostuneet merkit ovat epätäydellisiä tai jos tulostetuista kuvista
tai teksteistä puuttuu pisteitä tai viivoja.
Voit puhdistaa mustekasetit seuraavasti:
1
Avaa Toolbox: Valitse
Käynnistä
, valitse
Ohjelmat
,
hp deskjet 9300 series
, ja sen
jälkeen
hp deskjet 9300 series Toolbox
.
2
Napsauta
Kirjoitinpalvelut
-välilehteä.
3
Napsauta
Puhdista mustekasetit
-vaihtoehtoa ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
4
Jos tulosteissa on vielä ongelmia, toista puhdistukseen liittyvät toimenpiteet.
5
Jos tulosteiden laatu on edelleen huono, käytä uutta mustekasettia.
Voit myös kohdistaa mustekasetit kirjoitinohjaimen
Palvelut
-välilehden kautta.
Mustekasettien puhdistaminen liian usein kuluttaa mustetta ja lyhentää mustekasettien ikää.
Voit myös puhdistaa mustekasetit kirjoitinohjaimen
Palvelut
-välilehden kautta.
Sample
This manual is suitable for devices