HP DeskJet 9300 user manual download (Page 10 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 53
2-5
FIWW
Windows-käyttöjärjestelmät
Kirjoitinohjaimen asentaminen verkon kautta kirjoittimen
asennusohjelmaa käyttämällä
1
Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoporttiin.
2
Käynnistä Windows ja varmista, että muita Windows-sovelluksia ei ole käynnissä.
3
Pane Starter CD -levy CD-ROM-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti.
Jos CD:n valikko ei avaudu automaattisesti, napsauta
Käynnistä
, valitse
Suorita
ja
kirjoita komentoriville tietokoneen CD-ROM-aseman tunnus ja :\ASENNUS (tai :\SETUP)
(kirjoita esimerkiksi D:\ASENNUS tai D:\SETUP).
4
Napsauta
Asenna kirjoitinohjain
-vaihtoehtoa CD:n valikosta.
5
Valitse haluamasi kieli ja napsauta
OK
-painiketta.
6
Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
7
Valitse
Yhdistetty verkon kautta
ja valitse
Seuraava
.
8
Napsauta
Verkon perusasetukset (PC tai palvelin)
ja napsauta sitten
Seuraava
.
9
Seuraa näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus loppuun.
Kirjoitinohjaimen asennus verkon kautta Lisää kirjoitin -toiminnon avulla
1
Valitse
Käynnistä
,
Asetukset
ja napsauta sitten
Kirjoittimet
(WindowsNT4.0, 98,
Me ja 2000) tai
Kirjoittimet ja faksit
(Windows XP).
2
Kaksoisnapsauta
Lisää kirjoitin
ja sitten
Seuraava
.
3
Windows 98, Me, 2000 tai XP: valitse
Verkkokirjoitin
.
tai
Windows NT 4.0: valitse
Verkkotulostinpalvelin
.
4
Napsauta
Seuraava
-painiketta.
5
Voit toimia seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
Kirjoita jaetun kirjoittimen verkkopolku tai jonon nimi ja napsauta sitten
Next
. Napsauta
Levy
-painiketta, kun sinua pyydetään valitsemaan kirjoittimen malli.
Napsauta
Seuraava
ja etsi kirjoitin
Jaetut kirjoittimet
-luettelosta.
6
Napsauta
Seuraava
ja suorita asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Sinun on ensin asennettava HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja sitten kytkettävä kirjoitin verkkoon
ja lopuksi asennettava kirjoitinohjelmisto.
Sample
This manual is suitable for devices