HP DeskJet 6980 user manual download (Page 96 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 180
3.
Selecteer de optie
Afdrukvoorbeeld weergeven
.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Voordat het document wordt afgedrukt, verschijnt een afdrukvoorbeeld.
5.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op
Bestand
en vervolgens op
Afdrukken naar HP Deskjet
om het
document af te drukken.
Klik op
Bestand
en vervolgens op
Afdrukken annuleren
om de afdruktaak te
annuleren. Geef de gewenste wijzigingen op en druk het document af wanneer
het afdrukvoorbeeld naar wens is.
Een aangepast papierformaat instellen
Gebruik het dialoogvenster Aangepast papierformaat om op een aangepast
papierformaat af te drukken.
Opmerking
Deze functie is niet voor alle papiersoorten beschikbaar.
Voer de volgende stappen uit om een aangepast papierformaat te definiëren:
1.
Open het dialoogvenster
Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Papier/Kwaliteit
.
3.
Klik op de knop
Aangepast
.
Het dialoogvenster Aangepast papierformaat wordt weergegeven.
4.
Selecteer een aangepast papierformaat in de vervolgkeuzelijst
Naam
.
5.
Typ de afmetingen van het papier in de vakken
Breedte
en
Lengte
.
Onder elk vak staan de minimale en maximale papierafmetingen.
6.
Klik op de maateenheid:
Inches
of
Millimeters
.
7.
Klik op
Opslaan
om het aangepaste papierformaat op te slaan.
8.
Klik op
OK
om het dialoogvenster Aangepast papierformaat te sluiten.
Een papiersoort selecteren
Om te bepalen welke papiersoort voor een afdruktaak wordt gebruikt, selecteert u
Automatisch om de automatische papiertypesensor te gebruiken. U kunt ook zelf een
specifieke papiersoort selecteren.
De automatische papiertypesensor gebruiken
Automatisch is de standaardinstelling voor papiersoort. Bij deze instelling selecteert
de
automatische papiertypesensor
automatisch de geschikte afdrukinstellingen voor het
afdrukmateriaal waarop wordt afgedrukt, in het bijzonder bij papier en afdrukmateriaal
van HP.
Opmerking
De Automatische papiertypesensor kan niet worden gebruikt voor
documenten die worden afgedrukt vanuit de
Papierlade voor gewoon papier 250-
vel
.
Hoofdstuk 8
94
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices