HP DeskJet 6980 user manual download (Page 95 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 180
Opmerking
Maximum dpi
is te vinden op het tabblad
Papier/
Kwaliteit
.
Opmerking
De opties voor afdrukkwaliteit die op het tabblad
Snel afdrukopties
instellen
beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de soort documenten die u wilt
afdrukken.
De paginavolgorde instellen
De paginavolgorde bepaalt de volgorde waarin documenten met meerdere pagina's
worden afgedrukt.
Voer deze stappen uit om de paginavolgorde in te stellen:
1.
Open het dialoogvenster
Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
3.
Klik op
Documentopties
en vervolgens op
Layout-opties
.
4.
Klik op een van de volgende opties van
Paginavolgorde
:
Van voren naar achteren
: drukt de eerste pagina van het document als laatste
af. Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te
rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.
Van achteren naar voren
: drukt de laatste pagina van het document als laatste
af.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina’s van een document op
één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en
-afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.
Voer de volgende stappen uit om verschillende pagina’s van een document op één vel
papier af te drukken:
1.
Open het dialoogvenster
Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Afwerking
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Pagina’s per vel en posters
het aantal pagina’s
dat u op elk vel papier wilt afdrukken.
4.
Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt een rand
wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje
Paginaranden afdrukken
.
5.
Selecteer een lay-out voor elk vel papier in de vervolgkeuzelijst
Paginavolgorde is
.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Afdrukvoorbeeld
Gebruik de functie Afdrukvoorbeeld om een afdruk op de computer te bekijken voordat
u een document gaat afdrukken. Als de afdruk er niet goed uitziet, annuleert u de
afdruktaak en past u de afdrukinstellingen aan.
Voer deze stappen uit om een afdrukvoorbeeld weer te geven:
1.
Open het dialoogvenster
Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Afwerking
.
Gebruikershandleiding
93
Sample
This manual is suitable for devices