HP DeskJet 6980 user manual download (Page 59 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 180
Stap 2: Configureer de iPAQ Pocket PC
De HP iPAQ Pocket PC kan alleen met de printer communiceren als u de iPAQ voor een
Wi-Fi-netwerk configureert. U moet de volgende instellingen invoeren:
Netwerknaam
Netwerktype
Wi-Fi-beveiligingsinstellingen
Raadpleeg de documentatie bij de Wi-Fi PC-kaart voor meer informatie.
Stap 3: Voeg de printer aan de printerlijst toe
1.
Druk op de knop
Rapportpagina
op de printer om een HP Rapportpagina af te
drukken.
Opmerking
Hierop moet worden aangegeven dat de printer in hetzelfde
netwerk staat als de Pocket PC. Raadpleeg de installatiegids voor informatie
over het wijzigen van de printerinstellingen voor een draadloos netwerk
(indien nodig).
2.
Selecteer
Tools
in het programma HP Mobile Printing op de iPAQ en vervolgens
Print Config
.
3.
Selecteer het tabblad
Printers
en vervolgens
Add
.
4.
Selecteer
Network
op het scherm Add Printer en vervolgens
Next
.
5.
Selecteer de fabrikant en het model op het scherm Specify Printer.
6.
Voer het IP-adres van de printer in, dat op de HP Rapportpagina wordt vermeld.
7.
Voer een unieke naam voor de printer in, zodat u de printer makkelijk kunt
herkennen.
8.
Selecteer een van de volgende opties:
Enable raw file type
: verstuurt een onbewerkt bestand (bijvoorbeeld een .PDF)
direct naar de printer.
Set as default printer
: stelt de huidige printer als de standaardprinter in.
9.
Selecteer
Finish
. Het scherm Configuration wordt weergegeven.
10. Selecteer
OK
op het scherm Configuration. De printer wordt op het scherm My
Printers weergegeven.
Stap 4: Druk een bestand af
Opmerking
Ga naar
www.hp.com/go/pocketpcprint
voor ondersteunde
bestandstypen.
1.
Open HP Mobile Printing en selecteer het pictogram
File View
op de
opdrachtenbalk.
2.
Voer een van de volgende taken uit:
Om de bestanden op de Pocket PC weer te geven
: selecteer het pictogram
My Device
op de opdrachtenbalk.
Om de bestanden in het netwerk weer te geven
: selecteer het pictogram
Network
op de opdrachtenbalk, typ de padnaam en selecteer vervolgens
OK
.
Het is mogelijk dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.
3.
Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken.
Gebruikershandleiding
57
Sample
This manual is suitable for devices