HP DeskJet 6980 user manual download (Page 58 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 180
5.
Selecteer
Search for a Bluetooth printer near me
in het scherm Add Bluetooth
Printer om te zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
6.
Wanneer het zoeken is voltooid, selecteert u de printer aan de hand van zijn
Bluetooth-naam en selecteert u vervolgens
Next
.
7.
Selecteer een fabrikant en model.
8.
Selecteer een van de volgende opties:
Enable raw file type
: verstuurt een onbewerkt bestand (bijvoorbeeld een .PDF)
direct naar de printer.
Set as default printer
: stelt de huidige printer als de standaardprinter in.
9.
Selecteer
Finish
. Het scherm Configuration wordt weergegeven.
10. Selecteer
OK
op het scherm Configuration. De printer wordt op het scherm My
Printers weergegeven.
Stap 3: Druk een bestand af
Opmerking
Ga naar
www.hp.com/go/pocketpcprint
voor ondersteunde
bestandstypen.
1.
Open HP Mobile Printing en selecteer het pictogram
File View
op de
opdrachtenbalk.
2.
Voer een van de volgende taken uit:
Om de bestanden op de Pocket PC weer te geven
: selecteer het pictogram
My Device
op de opdrachtenbalk.
Om de bestanden in het netwerk weer te geven
: selecteer het pictogram
Network
op de opdrachtenbalk, typ de padnaam en selecteer vervolgens
OK
.
Het is mogelijk dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.
3.
Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken.
4.
Selecteer
Print
.
5.
Selecteer de printer in de printerlijst en selecteer Print.
Via Wi-Fi vanaf een HP iPAQ afdrukken
Wanneer u draadloos vanaf een HP iPAQ Pocket PC wilt afdrukken, voert u deze stappen
uit:
Stap 1: Installeer Mobile Printing
Installeer HP Mobile Printing vanaf een desktopcomputer op de Pocket PC via Microsoft
ActiveSync.
1.
Sla het installatieprogramma (
hpmobileprinting.exe
) vanaf
www.hp.com/go/
pocketpcprint_software
op een desktopcomputer op.
2.
Sluit een Pocket PC op de desktopcomputer aan met gebruikmaking van de
ActiveSync-cradle. U kunt deze software alleen installeren wanneer de Pocket PC
zich in de ActiveSync-cradle bevindt. Raadpleeg de handleiding bij de Pocket PC
als u hulp nodig hebt bij de installatie van ActiveSync.
3.
Dubbelklik op
hpmobileprinting.exe
op de desktopcomputer. De benodigde
bestanden worden naar de Pocket PC gekopieerd.
Hoofdstuk 4
56
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices