HP DeskJet 6980 user manual download (Page 56 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 180
De printer is niet op een netwerk aangesloten.
Opmerking
Als de printer niet op een netwerk is aangesloten, hebt u een USB-
kabel nodig om de Bluetooth-instellingen te configureren.
1.
Sluit een USB-kabel aan op de computer en de achterste USB-poort op de printer.
2.
Open de
Werkset
van de printer.
3.
Klik op het tabblad
Bluetooth-instellingen
configureren.
4.
Geef de gewenste instellingen op en klik op
Toepassen
.
Als de printer draadloos of via een Ethernet-kabel met een netwerk is verbonden
1.
Open de
ingebouwde webserver (EWS)
van de printer.
2.
Klik op het tabblad
Bluetooth
.
3.
Geef de gewenste instellingen op en klik op
Toepassen
.
In de volgende tabel worden de Bluetooth-instellingen beschreven:
Optie
Beschrijving
Apparaatadres
Het
MAC-adres
van de Bluetooth-adapter.
Apparaatnaam
De naam die is toegewezen aan de printer en die op andere
Bluetooth-apparaten wordt weergegeven wanneer deze de
printer vinden. U kunt een andere printernaam invoeren.
Toegangscode
Het getal van vier cijfers dat u moet invoeren voordat u kunt
afdrukken via Bluetooth. De standaard toegangscode is 0000.
De toegangscode wijzigen
Werkset
: Klik op
Toegangscode wijzigen
en voer een
nieuw getal bestaande uit vier cijfers in.
EWS
: voer een nieuw getal bestaande uit vier cijfers in.
Bluetooth opnieuw
instellen
De fabrieksinstellingen voor Bluetooth herstellen
Werkset
: klik op
Toegang opnieuw instellen
.
EWS
: klik op
Ja, Bluetooth opnieuw instellen
.
Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van de printer voor andere Bluetooth-
apparaten instellen
Werkset
: klik op
Apparaat zichtbaar maken voor andere
Bluetooth-apparaten
om ervoor te zorgen dat elk
Bluetooth-apparaat binnen het bereik van de printer de
printer kan vinden en gebruiken. Wanneer deze optie niet
is geselecteerd, kunnen alleen verzendende apparaten die
Hoofdstuk 4
54
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices