HP DeskJet 6980 user manual download (Page 55 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 180
Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor gedetailleerde instructies.
De HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken aansluiten
1.
Plaats de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken in de voorste USB-poort
van de printer.
1
Voorste USB-poort
2.
Sommige Bluetooth-apparaten wisselen apparaatadressen uit als ze met elkaar
communiceren en een verbinding tot stand brengen. Bepaalde Bluetooth-apparaten
geven bovendien de naam van de printer weer als er een verbinding met het
apparaat tot stand is gebracht.
Als het Bluetooth-apparaat het adres van de printer nodig heeft
a.
Druk een
HP Rapportpagina
af.
Het apparaatadres van de Bluetooth-printer wordt vermeld in de Bluetooth-
instellingen.
b.
Voer het apparaatadres op het Bluetooth-apparaat in. Volg hierbij de
aanwijzingen bij het Bluetooth-apparaat.
Als het Bluetooth-apparaat de naam van printer weergeeft
Volg de instructies bij het Bluetooth-apparaat om de printer te selecteren of de
weergegeven naam van de printer te wijzigen.
Bluetooth-instellingen configureren
Welke methode u moet gebruiken voor het configureren van de Bluetooth-instellingen is
afhankelijk van of de printer op een netwerk is aangesloten.
Gebruikershandleiding
53
Sample
This manual is suitable for devices