HP DeskJet 6980 user manual download (Page 53 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 180
De printersoftware installeren
Voordat u de printersoftware op een netwerkcomputer installeert, controleert u het
volgende:
De printer is geïnstalleerd en ingeschakeld.
De
hub
, het
schakelapparaat
of de
router
is ingeschakeld en functioneert goed.
Alle computers in het netwerk zijn ingeschakeld en op het netwerk aangesloten.
De printer is
in het netwerk
geïnstalleerd.
Eerdere installaties
Als de printersoftware al eerder op de computer was geïnstalleerd, gebruikt u de cd met
de printersoftware om een Ethernet-versie van de printerdriver op de computer te
installeren. Voer de onderstaande stappen uit. De installatiewizard van de
printersoftware leidt u door het installatieproces.
Let op
Het wordt aanbevolen om de printer en de computers die de printer
gebruiken op hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde
subnet bevinden, kan dit problemen geven, afhankelijk van het type router dat
wordt gebruikt.
Software installeren
Volg deze stappen om de printersoftware op de computer te installeren:
1.
Sluit alle toepassingen die op de computer zijn geopend.
2.
Plaats de cd met de printersoftware in het cd-rom-station van de computer.
3.
Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Selecteer
Met kabel
in het scherm
Type aansluiting
.
4.
Zodra de installatie is voltooid, volgt u de instructies op het scherm om een
testpagina te printen.
Ethernet-lampjes
De Ethernet-lampjes geven de status van de Ethernet-verbinding van de printer aan.
Verbindingslampje
Het verbindingslampje brandt constant wanneer de printer is aangesloten op een
Ethernet-netwerk en is ingeschakeld.
Status van het
verbindingslampje
Status van de printer
Aan
Aangesloten op een Ethernet-netwerk en ingeschakeld.
De draadloze radio van de printer is uitgeschakeld als een
Ethernet-kabel op de printer is aangesloten.
Gebruikershandleiding
51
Sample
This manual is suitable for devices