HP DeskJet 6980 user manual download (Page 52 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 180
2.
Controleer of de printer is ingeschakeld.
3.
Sluit de
Ethernet-kabel
aan op een beschikbare poort op de
hub
of
router
.
Opmerking
Sluit de Ethernet-kabel niet aan op de poort gelabeld WAN,
Uplink of Internet.
4.
Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op de achterzijde van de printer.
Opmerking
De draadloze radio van de printer is uitgeschakeld als een
Ethernet-kabel op de printer is aangesloten.
5.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Status van het
verbindingslampje
Handeling
Aan
Ga naar stap 6.
Uit
Herhaal stap 2 tot en met 4. Als de lampjes nog steeds
niet branden, moet u het volgende controleren:
Is de printer ingeschakeld?
Is de
hub
of
router
ingeschakeld?
Zijn alle kabelverbindingen goed bevestigd?
Gebruikt u een
Ethernet-kabel
?
6.
Druk een HP Rapportpagina af
.
7.
Installeer de
printersoftware
op alle computers waarop de printer wordt gebruikt.
Let op
Het wordt aanbevolen om de printer en de computers die de printer
gebruiken op hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in
hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen geven, afhankelijk van het type
router dat wordt gebruikt.
Hoofdstuk 4
50
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices