HP DeskJet 6980 user manual download (Page 51 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 180
netwerkaansluitingen te regelen en de andere apparaten toegang te bieden tot het
internet.
internetverbinding via DSL of kabel zonder een gateway
Dit voorbeeld lijkt veel op het eerste voorbeeld. In dit voorbeeld is de netwerkapparatuur
echter aangesloten op een
hub
en niet op een
router
. De hub is direct verbonden met
het internet.
Let op
Deze configuratie wordt niet aanbevolen door HP. Gebruik zo mogelijk
een gateway om de internettoegang van het netwerk te beheren en zo het risico
van virussen te beperken en te zorgen voor bescherming tegen ongewenste
toegang.
Ethernet-netwerk zonder internetverbinding
In dit voorbeeld is de netwerkapparatuur aangesloten op een
hub
. Apparaten maken
gebruik van
AutoIP
om IP-adressen te verkrijgen.
De printer in een Ethernet-netwerk installeren
Het installeren van de printer in een Ethernet-netwerk bestaat uit twee stappen.
Eerst moet u de printer aansluiten op het netwerk. Vervolgens moet u de printersoftware
installeren op elke computer waarop de printer wordt gebruikt.
De printer op een Ethernet-netwerk aansluiten
De printersoftware installeren
De printer op een Ethernet-netwerk aansluiten
Volg deze stappen om de printer op een Ethernet-netwerk aan te sluiten:
1.
Stel zo nodig de printerhardware in.
Voor instructies over het instellen van de hardware raadpleegt u de installatieposter
die bij de printer is geleverd.
Gebruikershandleiding
49
Sample
This manual is suitable for devices