HP DeskJet 6980 user manual download (Page 45 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 180
Opmerking
Als de printer niet op een netwerk is aangesloten, sluit u een USB-
kabel aan op de computer en de achterste USB-poort op de printer en opent u
de
Werkset
om de Bluetooth-instellingen te configureren.
Parameter
Beschrijving
Apparaatadres
Het hardwareadres van het Bluetooth-apparaat.
Opmerking
U kunt dit adres niet wijzigen.
Apparaatnaam
De apparaatnaam die aan de printer is toegewezen,
waardoor deze kan worden geïdentificeerd op een
Bluetooth-apparaat.
Toegangscode
Een waarde van vier cijfers die de gebruiker moet invoeren
om te kunnen afdrukken via Bluetooth. De standaard
toegangscode is 0000.
Zichtbaarheid
Geeft aan of de printer zichtbaar is voor Bluetooth-
apparaten die binnen het bereik liggen.
Zichtbaar voor iedereen
: u kunt met elk Bluetooth-
apparaat dat binnen het bereik ligt, een afdruk maken
op de printer.
Niet zichtbaar
: u kunt alleen met Bluetooth-apparaten
waarop het apparaatadres van de printer is
opgeslagen, een afdruk maken.
Beveiliging
Het beveiligingsniveau dat is ingesteld voor een printer die
via Bluetooth is verbonden.
Hoog
: de printer heeft een toegangscode van het
Bluetooth-apparaat nodig voordat het een afdruk mag
maken.
Laag
: de printer heeft geen toegangscode nodig. Elk
Bluetooth-apparaat binnen het bereik van de printer
kan een afdruk maken.
Lade selecteren
Opmerking
Als de optionele
Papierlade voor gewoon
papier 250-vel
niet is geïnstalleerd, worden geen opties
voor Lade selecteren weergegeven.
Bovenste lade
: de bovenste lade wordt als papierbron
gebruikt.
Onderste lade
: de onderste lade wordt als papierbron
gebruikt.
Bluetooth opnieuw
instellen
Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen voor Bluetooth.
Ja, Bluetooth opnieuw instellen
: hiermee herstelt u
de fabrieksinstellingen voor Bluetooth.
Nee
: de instellingen blijven ongewijzigd.
Gebruikershandleiding
43
Sample
This manual is suitable for devices