HP DeskJet 6980 user manual download (Page 40 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 180
De radio uit zetten
Volg deze stappen om de draadloze radio uit te zetten:
1.
Controleer of de printer ingeschakeld en niet actief is en of het
statuslampje
Draadloos
brandt.
2.
Open de bovenklep van de printer.
3.
Druk tweemaal (binnen 3 seconden) op de knop
SES
. De draadloze radio (en het
statuslampje Draadloos
) wordt uit gezet.
4.
Sluit de bovenklep.
Opmerking
Hoewel de radio nu uit staat, is deze nog steeds ingeschakeld en
kan automatisch worden aan gezet, bijvoorbeeld tijdens de installatie van
software.
HP Rapportpagina
De HP Rapportpagina biedt nuttige informatie over de
draadloze
en
vaste
verbindingen
van de printer, evenals verbindingen via de
voorste USB-poort
.
Een HP Rapportpagina afdrukken
Om een HP rapportpagina af te drukken controleert u of de printer is ingeschakeld en
niet actief is en drukt u één keer op de knop
Rapportpagina
.
Als de printer zojuist op een netwerk is aangesloten, moet u enkele minuten wachten
voordat u de HP Rapportpagina kunt afdrukken, zodat de printer de geldige instellingen
kan bepalen.
De taal selecteren
De standaardtaal voor de HP Rapportpagina is Engels. Volg deze stappen om de pagina
in een andere taal af te drukken:
1.
Druk op de knop
Rapportpagina
om de Engelse versie van de pagina af te drukken.
2.
Zoek de gewenste taal onder aan de pagina op.
3.
Om de pagina in die taal af te drukken volgt u de instructies voor de desbetreffende
taal.
Als u de pagina bijvoorbeeld in het Nederlands wilt afdrukken, houdt u de knop
Rapportpagina
ingedrukt, drukt u viermaal op de knop
Doorgaan
en laat u
vervolgens de knop
Rapportpagina
weer los.
Hoofdstuk 4
38
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices