HP DeskJet 6980 user manual download (Page 39 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 180
Statuslampje Draadloos
Het statuslampje Draadloos geeft de status van de draadloze radio aan. Meer informatie
over het statuslampje Draadloos vindt u op de pagina
Statuslampje Draadloos
.
De draadloze radio uitschakelen en inschakelen
Door de radio uit te schakelen, wordt de draadloze radio uit gezet. De radio zendt geen
signalen uit, zelfs niet wanneer de printer aan staat. Hiermee wordt voorkomen dat de
radio per ongeluk aan wordt gezet.
Wanneer u de radio inschakelt, wordt de draadloze radio automatisch aan gezet.
Wanneer de draadloze radio is ingeschakeld, verzendt hij signalen wanneer de printer
wordt ingeschakeld.
De draadloze radio uitschakelen
Volg de onderstaande stappen om de draadloze radio uit te schakelen:
1.
Controleer of de printer is ingeschakeld en niet actief is.
2.
Druk op de knop
Rapportpagina
en houd deze ingedrukt.
3.
Houd de knop
Rapport-pagina
ingedrukt, druk een keer op de knop
Annuleren
en
druk vervolgens een keer op de knop
Doorgaan
.
4.
Laat de knop
Rapportpagina
los.
De draadloze radio inschakelen
Volg onderstaande stappen om de draadloze radio weer in te schakelen:
1.
Controleer of de printer is ingeschakeld en niet actief is.
2.
Druk op de knop
Rapportpagina
en houd deze ingedrukt.
3.
Houd de knop
Rapportpagina
ingedrukt en druk eenmaal op de knop
Annuleren
.
4.
Laat de knop
Rapportpagina
los.
De draadloze radio handmatig aan en uit zetten
Gebruik de SES-knop om de draadloze radio snel aan en uit te zetten.
Radio aan zetten
Volg deze stappen om de draadloze radio aan te zetten:
1.
Controleer of de printer aan staat en niet actief is.
2.
Open de bovenklep van de printer.
3.
Druk tweemaal (binnen 3 seconden) op de knop
SES
. De draadloze radio (en het
statuslampje Draadloos
) wordt aan gezet en blijft aan.
4.
Sluit de bovenklep.
Opmerking
Ad hoc-verbindingen zijn nu mogelijk als de draadloze radio van de
printer in de ad hoc-modus staat. Druk op de knop
Rapportpagina
en controleer
op de HP Rapportpagina of de communicatiemodus is ingesteld op
ad hoc
, de
netwerknaam (SSID)
hpsetup
is en het IP-adres een ander adres is dan
0.0.0.0
. Wanneer de ad hoc-modus niet is ingeschakeld kunt u deze via de
EWS
inschakelen of u kunt de
fabrieksinstellingen van de printer herstellen
.
Gebruikershandleiding
37
Sample
This manual is suitable for devices