HP DeskJet 6980 user manual download (Page 36 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 180
Opmerking
Als meerdere WEP-sleutels in het netwerk worden gebruikt,
herhaalt u stap 6 voor elke WEP-sleutel. Wijs aan elke WEP-sleutel een
ander indexnummer toe.
8.
Controleer de samenvatting van de configuratie, klik op
Toepassen
en sluit de EWS.
Open Systeem
Een draadloos netwerk waarin geen gebruik wordt gemaakt van een verificatie- of
coderingsmethode, wordt een open systeem genoemd.
Een open systeem kan wel enigszins zijn beveiligd als de draadloze toegangspunten
van het netwerk de netwerknaam (SSID) van het netwerk niet uitzenden. In dit geval kan
een apparaat alleen toegang tot het netwerk krijgen, wanneer het de netwerknaam kent.
Zie de pagina
netwerknaam (SSID)
voor meer informatie over netwerknamen.
Een open systeem staat in hoge mate bloot aan afluisteraars en indringers.
De printer configureren voor een open systeem
Volg deze stappen op om de printer te configureren voor een open systeem:
1.
Open de
ingebouwde webserver (EWS)
van de printer.
2.
Klik op het tabblad
Netwerk
.
3.
Klik op
Draadloos (802.11)
onder
Verbindingen
.
4.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
5.
Selecteer onder
Netwerkinstellingen
de optie
Infrastructuur
of
Ad hoc
en klik
vervolgens op
Geen verificatie of codering
.
6.
Controleer de samenvatting van de configuratie, klik op
Toepassen
en sluit de EWS.
Knop SecureEasySetup
SecureEasySetup (SES) vereenvoudigt het instellen van een Wi-Fi-netwerk door het
proces voor het configureren van nieuwe draadloze netwerken en het toevoegen van
apparaten aan bestaande netwerken te automatiseren. Wanneer een gebruiker op de
knop SecureEasySetup op de router en printer drukt, maakt SecureEasySetup een niet-
openbare verbinding tussen de apparaten en configureert automatisch de
Service Set
Identifier (SSID)
van het apparaat, waarmee
WPA
-beveiliging wordt ingeschakeld.
1
Knop SecureEasySetup
Raadpleeg de Installatiegids voor informatie over het gebruik van SecureEasySetup.
Hoofdstuk 4
34
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices