HP DeskJet 6980 user manual download (Page 35 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 180
WEP is een netwerkfunctie
WEP is een optionele functie voor draadloze netwerken. Niet alle draadloze netwerken
maken gebruik van WEP.
Configureer de printer alleen voor WEP als het netwerk van de printer hiervan
gebruikmaakt. De WEP-instellingen van de printer moeten overeenkomen met de
instellingen van het netwerk. Als het netwerk gebruikmaakt van WEP, moet u de printer
via een Ethernet-kabel op het netwerk aansluiten om de printersoftware te kunnen
installeren.
Als het netwerk van de printer geen gebruikmaakt van WEP, configureert u de printer zo
dat er geen WEP wordt gebruikt.
Als u niet weet of uw netwerk gebruikmaakt van WEP, moet u het configuratieprogramma
voor de NIC-kaart van uw computer of het
draadloze toegangspunt (WPA)
van uw
netwerk raadplegen.
WEP-sleutels
Apparaten in een netwerk waarop WEP is ingeschakeld, maken gebruik van
WEP-
codes
om gegevens te coderen.
WEP-sleutels kunnen ook worden gebruikt voor verificatie.
Nadat u een set WEP-sleutels hebt gemaakt, bergt u deze op een veilige plaats op.
Wanneer u de WEP-sleutels kwijtraakt, is het mogelijk dat u deze niet kunt achterhalen.
Let op
Als u de WEP-sleutels kwijtraakt, kunt u alleen een nieuw apparaat aan
het netwerk toevoegen door de WEP-instellingen voor elk apparaat in het netwerk
opnieuw te configureren.
Er kunnen meerdere WEP-sleutels worden gebruikt in een netwerk dat gebruikmaakt
van WEP. Aan elke WEP-sleutel wordt een sleutelnummer toegewezen (bijvoorbeeld
sleutel 2). Alle WEP-sleutels en het sleutelnummer van elke WEP-sleutel moeten bekend
zijn bij alle apparaten in het netwerk.
WEP-codering toevoegen
Volg deze stappen om de printer te configureren voor het gebruik van WEP:
1.
Open de
ingebouwde webserver (EWS)
van de printer.
2.
Klik op het tabblad
Netwerk
.
3.
Klik op
Draadloos (802.11)
onder
Verbindingen
.
4.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
5.
Selecteer onder
Netwerkinstellingen
de optie
Infrastructuur
of
Ad hoc
en klik
vervolgens op
WEP-codering
.
6.
Selecteer een verificatiemethode in de vervolgkeuzelijst
Verificatie
.
7.
Typ de WEP-sleutel in het vak
Sleutel
en vervolgens in het vak
Sleutel
bevestigen
. Klik vervolgens op een nummer in de vervolgkeuzelijst
Index
om een
indexnummer aan de WEP-sleutel toe te wijzen.
Gebruikershandleiding
33
Sample
This manual is suitable for devices