HP DeskJet 6980 user manual download (Page 34 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 180
Configureer de printer alleen voor WPA als het netwerk van de printer hiervan
gebruikmaakt. De WPA-instellingen van de printer moeten overeenkomen met de
instellingen van het netwerk.
Als het netwerk van de printer geen gebruikmaakt van WPA, configureert u de printer zo
dat er geen WPA wordt gebruikt.
Als u niet weet of uw netwerk gebruikmaakt van WPA, moet u het configuratieprogramma
voor de NIC-kaart van uw computer of het
draadloze toegangspunt (WPA)
van uw
netwerk raadplegen.
Codering
WPA maakt gebruik van coderingssleutels om gegevens te coderen.
De printer ondersteunt twee typen WPA-codering. TKIP en AES.
Meer informatie over TKIP en AES kunt u vinden op de pagina
verificatie en codering
.
WPA-beveiliging toevoegen
Volg deze stappen om de printer te configureren voor het gebruik van WPA:
1.
Open de
ingebouwde webserver (EWS)
van de printer.
2.
Klik op het tabblad
Netwerk
.
3.
Klik op
Draadloos (802.11)
onder
Verbindingen
.
4.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
5.
Selecteer onder
Netwerkinstellingen
de optie
Infrastructuur
en klik vervolgens op
WPA-PSK-verificatie
.
6.
Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst
Codering
:
TKIP
AES
AES/TKIP
WEP
7.
Voer in het vak
Toegangscode
de toegangscode in en herhaal dit in het vak
Toegangscode bevestigen
.
8.
Controleer de samenvatting van de configuratie, klik op
Toepassen
en sluit de EWS.
Wired equivalent privacy (WEP)
WEP (Wired Equivalent Privacy) biedt beveiliging door gegevens te coderen die via
radiogolven van het ene draadloze apparaat naar het andere draadloze apparaat worden
verzonden.
WEP kan ook beveiliging bieden via verificatie. Meer informatie over verificatie en
codering kunt u vinden op de pagina
verificatie en codering
.
WEP codeert de gegevens die worden verzonden via het netwerk waardoor de gegevens
onbegrijpelijk worden. Alleen apparaten die gebruikmaken van dezelfde WEP-
instellingen als de printer kunnen met de printer communiceren.
Als bijvoorbeeld het netwerk waarin de printer zich bevindt WEP gebruikt, kunnen alleen
apparaten met dezelfde WEP-instellingen als de printer de printer gebruiken.
Hoofdstuk 4
32
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices