HP DeskJet 6980 user manual download (Page 28 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 180
Locatie van het
draadloze netwerk
Profiel
Beveiliging: WEP
Verificatie: Open systeem
Wanneer de laptop op het werk wordt gebruikt, moet het profiel voor draadloze netwerken
worden ingesteld op het profiel werk om verbinding te kunnen maken met het
kantoornetwerk.
Wanneer de laptop thuis wordt gebruikt, moet het profiel voor draadloze netwerken
worden ingesteld op het profiel thuis om verbinding te kunnen maken met het
thuisnetwerk.
Netwerknaam (SSID)
Een netwerknaam of SSID (Service Set Identifier) identificeert een bepaald draadloos
netwerk. Om op een netwerk te kunnen functioneren moet het apparaat over de
netwerknaam van het netwerk beschikken.
Een draadloos netwerk heeft slechts één netwerknaam.
Er kunnen op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een kantoor, verschillende draadloze
netwerken zijn, die elk een andere netwerknaam hebben. Netwerknamen worden door
draadloze apparaten gebruikt om overlappende draadloze netwerken te identificeren.
Let op
HP raadt u ten zeerste aan een wachtwoord of toegangscode en een
unieke SSID (netwerknaam) voor uw toegangspunt te gebruiken om te
verhinderen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot het draadloze
netwerk. Uw toegangspunt kan zijn geleverd met een standaard-SSID waardoor
andere gebruikers met dezelfde standaard-SSID ook toegang kunnen krijgen.
Raadpleeg de documentatie die bij het toegangpunt is geleverd, voor informatie
over het wijzigen van de SSID.
Voorbeeld
De printer bevindt zich in een kantoor met twee draadloze
infrastructuurnetwerken
. Elk
netwerk heeft een
draadloos toegangspunt (WAP)
.
Opmerking
In dit voorbeeld hebben beide draadloze netwerken dezelfde
beveiligingsinstellingen.
Hoofdstuk 4
(vervolg)
26
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices