HP DeskJet 6980 user manual download (Page 25 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 180
Een netwerknaam of SSID (Service Set Identifier) identificeert een bepaald draadloos
netwerk. Om op een netwerk te kunnen functioneren moet het apparaat over de
netwerknaam van het netwerk beschikken.
Een uitgebreide uitleg van netwerknamen vindt u op de pagina
netwerknamen
.
Draadloze profielen
Een draadloos profiel is een verzameling netwerkinstellingen voor een bepaald
draadloos netwerk. Een draadloos apparaat kan verschillende draadloze profielen voor
verschillende draadloze netwerken hebben. Om de printer te kunnen gebruiken moet de
printer zijn ingesteld op het profiel voor het draadloze netwerk waarin deze zich bevindt.
Wanneer u bijvoorbeeld een laptop zowel op uw werk als thuis gebruikt, kan deze één
profiel hebben voor een draadloos kantoornetwerk en een ander profiel voor een
draadloos thuisnetwerk.
Meerdere profielen worden niet door de printer ondersteund.
Meer informatie over draadloze profielen vindt u op de pagina
draadloze profielen
.
Draadloze beveiliging
Apparaten in een draadloos netwerk moeten dezelfde instellingen voor
netwerkbeveiliging hebben.
Meer informatie over de draadloze beveiligingsopties die voor de printer beschikbaar
zijn, vindt u op de pagina
draadloze beveiliging
.
Storingen in een draadloos netwerk reduceren
De volgende tips helpen u de kans op storingen in een draadloos netwerk te verkleinen:
Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote metalen objecten zoals
archiefkasten en andere elektromagnetische apparaten zoals microgolven of
draadloze telefoons, aangezien deze radiosignalen kunnen verstoren.
Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote gemetselde structuren en
andere gebouwen aangezien deze objecten radiogolven kunnen absorberen en de
signaalsterkte kunnen verzwakken.
In een infrastructuurnetwerk plaatst u de WAP op een centrale locatie binnen het
bereik van de draadloze apparaten in het netwerk.
Houd alle draadloze apparaten in het netwerk binnen elkaars bereik.
Afdrukken
Computers in een netwerk sturen afdruktaken rechtstreeks naar de printer, waar deze
worden afgedrukt op volgorde van binnenkomst.
De printer accepteert afdruktaken die gelijktijdig door vier gebruikers worden verstuurd.
Wanneer bijvoorbeeld vijf gebruikers tegelijkertijd een afdruktaak naar de printer
versturen, worden er vier afdruktaken geaccepteerd en wordt de vijfde geweigerd. De
gebruiker die de vijfde afdruktaak heeft verstuurd, moet enkele minuten wachten en de
afdruktaak vervolgens opnieuw versturen.
Voorbeelden van draadloze netwerken
Er zijn drie veelgebruikte configuraties voor draadloze netwerken:
Gebruikershandleiding
23
Sample
This manual is suitable for devices