HP DeskJet 6980 user manual download (Page 21 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 180
3.
Selecteer in het scherm
Type aansluiting
de optie
Draadloos
en klik op
Volgende
.
4.
Voltooi de installatie in het netwerk aan de hand van de instructies op het scherm.
5.
Als de installatie is voltooid, opent u
Printers en faxapparaten
in het
Configuratiescherm
en verwijdert u de USB-installatie van de printer.
Een USB-aansluiting wijzigen in een vaste aansluiting (Ethernet-verbinding)
1.
Koppel de USB-aansluiting aan de achterzijde van de printer los.
2.
Sluit een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de printer
en op een beschikbare Ethernet-poort op de router, het schakelapparaat of het
toegangspunt.
3.
Plaats de cd met de printersoftware in het cd-rom-station van de computer en volg
de instructies op het scherm.
De installatiewizard wordt gestart.
4.
Selecteer in het scherm
Type aansluiting
de optie
Met kabel
en klik op
Volgende
.
5.
Voltooi de installatie in het netwerk aan de hand van de instructies op het scherm.
6.
Als de installatie is voltooid, opent u
Printers en faxapparaten
in het
Configuratiescherm
en verwijdert u de USB-installatie van de printer.
Werken in een draadloos netwerk
Klik op een van de volgende items voor informatie over installatie:
Basisprincipes van draadloze netwerken
Draadloze beveiliging
Klik op een van de volgende opties voor meer informatie over de functie voor draadloze
communicatie van de printer:
Knop SecureEasySetup
Statuslampje Draadloos
Knop Rapportpagina
Netwerklampje
Draadloze radio
HP Rapportpagina
Ingebouwde webserver (EWS) van de printer
Overige informatie:
De fabrieksinstellingen van de printer herstellen
Problemen oplossen
Verklarende woordenlijst
Basisprincipes van draadloze netwerken
Met de ingebouwde printerfunctie voor draadloze communicatie kunt u de printer direct
aansluiten op een
802.11g
of
802.11b
draadloos Wi-Fi-netwerk zonder dat u hiervoor
een externe afdrukserver nodig hebt.
Voor het installeren van de printer in een draadloos netwerk volgt u de betreffende
instructies in de Installatiegids.
Wi-Fi
802.11g en 802.11b
Gebruikershandleiding
19
Sample
This manual is suitable for devices