HP DeskJet 6980 user manual download (Page 2 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 180
Kennisgevingen van
Hewlett-Packard Company
De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Vermenigvuldiging, bewerking of
vertaling van dit materiaal is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hewlett-Packard,
tenzij dit is toegestaan krachtens de
wetten op het auteursrecht.
De enige garanties voor HP producten
en services worden uiteengezet in de
garantieverklaringen die bij de
producten en services worden
geleverd. Niets hierin mag worden
beschouwd als een aanvullende
garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of redactionele fouten of
eventuele omissies.
Handelsmerken
Microsoft, Windows en Windows XP
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
TrueType is een handelsmerk in de VS
van Apple Computer, Inc.
Adobe, Adobe Photoshop en Acrobat
zijn handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated.
Bluetooth is een handelsmerk dat
eigendom is van de eigenaar en door
Hewlett-Packard Company onder
licentie wordt gebruikt.
Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Termen en conventies
De volgende termen en conventies
worden in deze gebruikershandleiding
gebruikt.
Termen
Met de term
printer
of
HP printer
wordt
verwezen naar HP Deskjet printers.
Let op en Waarschuwing
Let op
geeft aan dat het risico bestaat
dat de HP Deskjet printer of andere
apparatuur beschadigd kan raken.
Bijvoorbeeld:
Let op
Raak de
inktsproeiers of de koperen
contactpunten van de
inktpatroon niet aan. Als u
deze onderdelen aanraakt,
kunnen de sproeiers verstopt
raken, kunnen problemen met
de inkt optreden of kunnen
zich problemen met de
elektrische verbindingen
voordoen.
Een
Waarschuwing
geeft aan dat er
gevaar voor uzelf of anderen bestaat.
Bijvoorbeeld:
Waarschuwing
Houd
nieuwe en gebruikte
inktpatronen buiten het bereik
van kinderen.
Sample
This manual is suitable for devices