HP DeskJet 6980 user manual download (Page 19 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 180
De modus Inkt-backup afsluiten
Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus Inkt-backup af te sluiten.
Zie de pagina
inktpatronen installeren
voor instructies over het installeren van een
inktpatroon.
Automatische papiertypesensor
De automatische papiertypesensor van HP detecteert het papier in de printer en
selecteert vervolgens de meest geschikte afdrukinstellingen voor het afdrukmateriaal.
Hierdoor hoeft u minder handelingen te verrichten om het afdrukken te starten en krijgt
u een optimale afdrukkwaliteit voor gewoon papier, fotopapier, brochurepapier en andere
papiersoorten van hoge kwaliteit. De sensor controleert ook de papierbreedte om ervoor
te zorgen dat deze overeenkomt met het formaat dat in de printersoftware is
geselecteerd. Als de breedten niet overeenkomen, wordt u gewaarschuwd, zodat u geen
papier verspilt.
Wanneer de automatische papiertypesensor is ingeschakeld, scant de printer de eerste
pagina van een document met een rood optisch sensorlicht om de beste instelling voor
de papiersoort vast te stellen en de papierbreedte te controleren. Als de papierbreedte
verschilt van de breedte die in de printersoftware is opgegeven, krijgt u een
waarschuwing en kunt u het afdrukken stopzetten. Als de breedte correct is, worden de
instellingen voor de papiersoort ingesteld en de pagina afgedrukt
Opmerking
De Automatische papiertypesensor is niet beschikbaar voor
documenten die worden afgedrukt vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-
vel of het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine
papierlade.
Zie
Een papiersoort selecteren
voor meer informatie over het gebruik van de
automatische papiertypesensor.
Let op
Stel de printer niet aan direct zonlicht bloot. Direct zonlicht kan de
werking van de automatische papiertypesensor beïnvloeden.
Gebruikershandleiding
17
Sample
This manual is suitable for devices