HP DeskJet 6980 user manual download (Page 175 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 175 of 180
Levensduur van het product:
HP biedt het volgende waarmee de levensduur van de
HP Deskjet printer kan worden verlengd:
Garantieverlenging:
meer informatie vindt u in de naslaghandleiding die bij de
printer is geleverd.
Vervangende onderdelen en verbruiksartikelen
zijn beschikbaar tot een
beperkte periode nadat de fabricage is stopgezet.
Inname van het product:
als u dit product aan het einde van de levensduur aan
HP wilt retourneren, gaat u naar
www.hp.com/recycle
. Zie
inktpatronen recyclen
als
u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.
Opmerking
De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het
product is niet beschikbaar in alle landen/regio’s.
Informatie over recycling voor de Europese Unie
Belangrijke informatie over recycling voor onze klanten in de Europese Unie:
ter
bescherming van het milieu is het wettelijk verplicht dit product te recyclen. Het
onderstaande symbool geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag worden
weggeworpen. Lever het product in bij een inzamelingspunt voor speciaal afval bij u in
de buurt. Algemene informatie over het retourneren en recyclen van HP producten kunt
u vinden op
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
.
Energieverbruik
Deze printer is ontworpen met het oog op energiebesparing. Hiermee wordt niet alleen
het milieu gespaard, maar bespaart u ook geld, zonder dat de prestaties van de printer
hieronder lijden. De printer voldoet aan de vereisten van het Federal Energy
Management Program (FEMP), het initiatief voor energiebesparing van de Amerikaanse
overheid gericht op het reduceren van stroom wanneer de printer UIT staat.
Dit product voldoet aan de vereisten van het ENERGY STAR® programma. ENERGY
STAR is een vrijwillig programma dat is opgericht om de ontwikkeling van energiezuinige
kantoorproducten te stimuleren.
ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten gedeponeerd dienstenmerk van de
Amerikaanse Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsorganisatie). Als
partner van ENERGY STAR heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit product
voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor efficiënt energieverbruik.
Gebruikershandleiding
173
Sample
This manual is suitable for devices