HP DeskJet 6980 user manual download (Page 174 of 180)

Languages: Dutch
Pages:180
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 174 of 180
15
Informatie over milieu
Milieuverklaring
Hergebruik van inktpatronen
Milieuverklaring
Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van
haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de
kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden
en gebruikt.
Reductie and eliminatie
Papiergebruik:
dankzij de mogelijkheid van de printer om
dubbelzijdig af te drukken
wordt het papiergebruik en daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht.
Bovendien kan de gebruiker met de
knop Afdrukken annuleren
papier besparen door
snel een afdruktaak te annuleren wanneer dit nodig is. Deze apparatuur is geschikt voor
het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).
Gerecycled papier:
alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op
gerecycled papier.
Ozon:
er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) in de
fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.
Recyclen
Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een
minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de
betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen
worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te
bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn
zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie
efficiënter worden.
Printerverpakking:
de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen
dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min
mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP
Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en
beschadigingen te voorkomen.
Kunststof onderdelen:
alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn
gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk
alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt,
te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.
172
HP Deskjet 6980 series
Sample
This manual is suitable for devices